بری شاو

عن الكاتب
«بری شاو»، کارشناس ارشد دیپلماسی عمومی انستیتوی مطالعات استراتژیک اسرائیل است. او همچنین نویسندهٔ «نبرد با حماس: BDS و یهودی-ستیزی»، « ۱۹۱۷. از فلسطین تا سرزمین اسرائیل، BDS برای احمق‌-ها». و آخرین کار او، روایت عشق و سرنوشت»، داستان زندگی پرماجرای زن قهرمان یهودی است.