دانیئل شوارتز

دانیئل شوارتز

عن الكاتب
«دانیئل شوارتز» از فارغ‌التحصیل‌های دانشگاه ایالت جورجیا است و تمرکز وی بر فلسفه‌ی آلمان قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم می‌باشد.