هانا سیمپسون

هانا سیمپسون

عن الكاتب
هانا سیمپسون در نیویورک سیتی دانشجور پزشکی است. دونده ماراتون، حامی اسرائیل، و عضو چندین گروه مذهبی از جمله جماعت «بیت سیمخات تورات» و «شیرهامالوت» بروکلین. نوشته های او در ریفاینری21، ماریا کلر، د ادووکیت، و در جوویش تایمز منتشر شده است. او همچنین مهمان برنامه ملیسا هاریس-پری در ام اس ان بی سی و فاکس 5 گوود دی نیویورک بوده است.