سارا توتل-سینگر

سارا توتل-سینگر

بیشتر
عن الكاتب
سارا توتل-سینگر مسئول و دبیر انتشارات تایمز اسرائیل در شبکه های اجتماعی است که با دو فرزند خود در روستایی اسرائیل در دامنه‌ی دشت زندگی می‌کند. سارا به عکاسی، و بالا رفتن از سقف خانه‌ها علاقمند است. به زودی برای یک سال به اورشلیم خواهد رفت تا در بخش شهر قدیم، سه ماه زندگی کند: سمت یهودی‌ها، سمت مسیحی‌ها، سمت ارمنی‌ها، و سمت مسلمان‌ها.