لورنس سیسکیند

لورنس سیسکیند

عن الكاتب
لورنس سیسکیند وکیل است و در سانفرانسیسکو به وکالت مشغول است. وبلاگ وی در آدرس زیر قابل دسترسی است: www.ToPutItBluntly.com