روتی سوداک

روتی سوداک

عن الكاتب
روتی سوداک، با اصلیت کانادائی، سه روز پس از اولین «انتفاضه» (دهه 80) برای سفری کوتاه به اورشلیم آمد و همچنان اینجاست. وی مسافر، مدرس یوگا، نویسنده، مترجم، ویراستار، قصه گو، موزیسین، و گاه به گاه کمدین است.