رادا استرلینگ

عن الكاتب
رادا استرلینگ در ۲۰۰۸ «زندانی دوبی» و «روند قانونی بین المللی» را بنیان گذاشت و از آن هنگام به بیش از ۱۵ هزار تبعهٔ خارجی در امارات متحدهٔ عربی یاری کرده و مشاوره داده است. استرلینگ شاهد کارشناس، از متخصصان حقوق مدنی و جزایی، قانونگذاری، سرمایه‌ٔ خطرپذیر، مشاور امور بازرگانی و سیاست در بخش-های دولتی و خصوصی، از سخنرانان و برگزارکنندگان پادکست «خلیج و عدالت» در پوشش موضوعات منطقه است.