آنجلا وینتر

عن الكاتب
آنجلا وینتر از خبرنگاران پیشین روزنامه «بالتیمور سان» است که در کلیسا «تاریخ یهودی ستیزی در مسیحیت» درس می دهد. آنجلا وینتر از روابط یهودیت و مسیحیت، الهیات مسیحی پروتستان، و هولوکاست می نویسد.