هیلل زند

هیلل زند

عن الكاتب
«هیلل زند» در حال حاضر دانشجوی دانشگاه جورج واشنگتن در رشته اقتصاد و امور بین المللی است. به عنوان ساکن سابق نیویورک و سیلیکون ولی، که پدر و مادرش به اسرائیل مهاجرت کرده اند، هیلل با خانه بدوشی آشناست. برخی از علاقمندی هایش شامل سفر، نواختن گیتار، تماشای فیلم، و خلاصه کردن زندگی خود در چند عبارت است.