آنچه هیتلر کرد، قساوت محض بود

در روزهای گذشته از شنیدن این که عباراتی که سال ها پیش از یکی از خطبه های من برداشت یهودستیزی شده است، به شدت نگران شده ام. این متن را می نویسم که عقیده خودم را تصریح کنم.

عباراتی که در رسانه ها از زبان من نقل شده، عباراتی مخدوش اند. من، و کلیسای من، همیشه به دفاع روحانی و جسمانی از اسرائیل و قوم یهود متعهد بوده و خواهم بود.

هنگامی که از فصل های دشوار ذکریا ۱۲:۱-۳، ذکریا ۱۴:۱-۳، و ذکریا ۱۳:۸-۹ و جرمیا ۱۶ در خطبه ای که اخیرا دهان به دهان می چرخد، نقل کردم، تنها به یک نیت بود: که کلیسای آمریکا از اسرائیلی ها در صورت تعقیب و آزار آتی، به پیش بینی پیامبران یهود در انجیل نقل شده، پشتیبانی کند. پیامبران زیادی از کتب عهد عتیق از روزهای سیاهی که پیش از بازگشت مسیح موعود در انتظار اسرائیل است، سخن گفته اند، و من اینها را با دلهره مطالعه کرده ام. پیام من این است که کلیسا می بایست مانند خانواده کوری تن بوم رفتار کند و به جای کنار کشیدن در سکوت و ترس، پشتیبان اسرائیل باشد.

پیش بینی های ذکریا و جرمیا دشوار، و بدفهمی آن برای کسانی که به مطالعات انجیلی وارد نیستند، آسان است. رسانه ها معمولا از سوره های کتب مقدس خوانش نادرست دارند. اجازه بدهید مساله را روشن کنم:‌ من حمایت از اسرائیل و قوم یهود را مسؤولیت کلیسایی خود می دانم. در پانزده سال گذشته، کلیسای ما چندین برنامه دو ساعته عبادت هفتگی برای اسرائیل داشته است.

برخی، آنچه در مورد هیتلر، از زمره شکارچیان، گفته ام، که نقل از جرمیای پیامبر است (جرمیا ۱۶:۱۶۰) است اشتباه برداشت و مطرح کرده اند. اجازه بدهید روشن کنم: آنچه هیتلر کرد شیطانی بود، یک قساوت محض نسبت به قوم یهود و تمام بشریت. تشکیل کشور جدید اسرائيل بعد از هولوکاست نشانه از مهر خداوند بر مردم محبوب خود است.

هنگامی که به تایید «تد کروز» فکر می کردم، پیشینه او در ارتباط با اسرائيل در نظر من بود. به یادم بود که کروز رهبران کلیسای انجیلی و سازمان یهودی را با هم گرد آورد تا در کنار یکدیگر قرارداد با ایران را متوقف کنند. به یاد داشتم که هیچ کاندیدای دیگر ریاست جمهوری پیشینه قوی تری از کروز در حمایت از اسرائيل، جنگ با اسلام بنیانگرا، و مقابله با یهودی ستیزی در جهان ندارد. اگر از حمایت وی از اسرائیل مطمئن نبودم از کروز حمایت نمی کردم.

تد کروز گفته است «اگر از قوم یهود بدتان می آید، آموزه های مسیح را در نیافته اید». من به شدت با این گفته موافقم.

هنگامی که تد کروز از حمایت من از خویش تشکر کرد، از تمام آنچه در طول عمرم گفته ام تشکر نکرد، و چنین انتظاری نیز نداشتم. اگر زمانی عقاید خودم را به درستی بیان نکرده ام، پوزش می خواهم.

به صراحت بگویم، متون مذهبی به روشنی می گویند که دوستان خداوند، دوستان اسرائيل اند. تنها دشمنان «ها-شم» اند که به اسرائیل کینه می ورزند. دعای من این است که همیشه در زمره گروه اول باشم.

از حمایت شدید شما از اسرائیل نهایت امتنان را دارم. اگر سوالی مانده است، خواهش من این است که با من تماس بگیرید. این ویدئو همچنین نقطه نظرهای من را آشکار می کند.

شالوم

مایک بیکل

عن الكاتب
«مایک بیکل» مدیر خانه جهانی عبادت در شهر کانزاس است، که یک میسیونری انجیلی است و از بنیانگزاران دانشگاه خانه جهانی عبادت است. به قلم وی چندین کتاب از جمله «عشق به مسیح» منتشر شده است.
تعليقات