گزارش ها

آیا اسرائیل یک دموکراسی است؟

تصویر تزئینی: در ۲۰ آوریل ۲۰۲۲، مردم اسرائیل در مقابل شهر قدیم اسرائیل پرچم به دست تجمع کرده اند. 
(Carrie Keller-Lynn/Times of Israel)
تصویر تزئینی: در ۲۰ آوریل ۲۰۲۲، مردم اسرائیل در مقابل شهر قدیم اسرائیل پرچم به دست تجمع کرده اند. (Carrie Keller-Lynn/Times of Israel)

اسرائیل دموکراسی از نوع کلاسیک آن نیست. ما با رأی به احزاب به رهبران احزاب رأی نمی دهیم، اما چرا نباید به افراد رأی داد؟ نه مثل تلاش ناموفق پیشین برای رأی به یک نخست وزیر و در رأی گیری جداگانه، به یک حزب، بلکه رأی که فردی که بطور مشخص نمایندهٔ ناحیهٔ شما است.

به نظر می آید دولت آتی مخالفت های زیادی از اطراف جهان به سمت خود جذب می کند. نظر بنده آن است که این دولت تا سال آینده دوام نخواهد آورد. نه اینکه در توانایی وزرای دولت آتی تردید داشته باشم، اما انتصابها بر اساس حمایت هر یک از نتانیاهو صورت گرفته است، نه بر اساس توانایی کار در زمینه ای که برای انجامش دارای قابلیت کافی هستند.

فراموش نکنیم علت شکست تلاش های پیشین نتانیاهو در تشکیل دولت آن بود که نتوانست بودجه را به تصویب برساند. می‌ ترسم اینبار نیز موجب سقوط دولت آتی همان مشکل باشد.

نشانه های یک رهبر خوب آن است که به رأی دهندگان خود خدمت کند، و شخصیتی محکم و قابل اتّکا داشته باشد تا قادر باشد احترام حوزهٔ انتخابیهٔ خود را جلب کند. البته می بایست مشاهده شود که نه اهداف شخصی خود، بلکه نیازهای حوزهٔ انتخابیهٔ خود را پی می گیرد. قدرت یک سیاستمدار را رأی دهندگان او به او داده اند و به همین خاطر تلاش دو جانبه ای در قالب بیان عقیده به سود خواسته های رأی دهندگان خود می بایست اولویت اصلی او باشد. اگر در انجام وظیفهٔ خود موفق نشود، همان کسانی که او را به قدرت رسانده اند، با استفاده از حق خود در برگزاری انتخابات میان دوره ای دیگری را به جای خود خواهند نشاند. متأسفانه، به نیازهای اضطراری مردم اسرائیل مانند تورم فزاینده، قیمت های گزاف مسکن، و سلطهٔ غیرقابل باور «ادارهٔ اراضی اسرائیل» در نظر گرفته نشده است.

علت قیمت های غیرقابل کنترل مسکن ناشی از کنترل مطلقی است که «ادارهٔ اراضی اسرائیل» بر ما اِعمال می کند. در مطلب بعدی به این نکته خواهیم پرداخت.

برگردیم به موضوع فعلی؛ پیشنهاد من آن است که سیستم انتخاباتی را تغییر دهیم به سیستمی که طبق آن اسرائیل به ۱۲۰ حوزهٔ انتخابیه تقسیم شود که در هر زمینه ای نماینده ای داشته باشند. از آنجا کار بسیار زیادی می برد، مایلم نقشهٔ انتخاباتی را در مطلب بعید پیشنهاد کنم! این ایده که برای اسرائیل تازه است، ضامن رعایت دو موضوع است. اول، نامزد انتخاباتی در حوزهٔ انتخاباتی خود فعالیت می کند و به موضوعات اضطراری همان ناحیه می پردازد، و دوم، نه تنها در حوزهٔ خود شناخته شده است، بلکه برای مردم آن ناحیه نیز قابل اتکا نیز هست.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://blogs.timesofisrael.com/israel-a-democracy-part-2/

ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ
«بوآز درییر» در آفریقای جنوبی به دنیا آمده و در ۱۹۹۶ به اسرائیل مهاجرت کرده و سالها است در کیبوتص «کارم شالوم» زندگی میکند. از اعضای «موشاو بیر میلکا» است. در کیبوتص یاد شده سال‌ها هماهنگ کنندهٔ نظامی بوده و شخصا تجربهٔ بسیاری از رویدادهای سیاسی و امنیتی، از جمله ربایش «گیلعاد شالیت» و متارکه با غزه را داشته است.
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ