از خمینی جان بدر بردیم، از حمله به کنیسای «نصاح» هم جان بدر خواهیم برد

ایرانیان یهودی که از بلایای ایران گریخته و زندگی خود را در ایالات متحده از نو ساختند، میگویند حمله به کنیسای ما فرصتی است برای آموزش علیه نفرت.

دیروز، جامعه یهودیان ایرانی ما در جنوب کالیفرنیا با حیرت متوجه شد که یکی از اماکن عزیز عبادی ما، کنیسای «نصاح» در بورلی هیلز در حمله ای یهودستیز تخریب و دیوارنویسی شده است. از روی عکسهایی از سوی اعضا در شبکه های اجتماعی منتشر شد، میتوان دید که طومارهای تورات را پاره کرده و بر زمین انداخته اند، به کتابهای مقدس آسیب زده اند، شیشه ها را شکسته اند، و «صیصیت»ها  به زمین انداختند و میز و صندلی‌ها را واژگون کردند. این عکس‌ها همه واقعا دل آدم را بدرد می آوردند اما مشاهده اهانت به طومارهای دینی ما و تخریب آنها بويژه دردناک بود.

این حمله شرم آور به جامعه ما، تنها یک حمله معمول یهودی ستیز در آمریکا نیست، و برای اکثریت عظیم ما ایرانیهای آمریکایی یهودی که تنها چهار دهه پیش شروع کردیم از خشونتهای یهودی ستیز و تعقیب و آزار رژیم بنیادگرای خمینی از ایران بگریزیم، مواجهه با آن بشدت دشوار است. برعکس اکثر یهودیان آمریکا، ما رنج واقعی یهودی ستیزی را به خوبی تجربه کرده ایم زیرا شاهد عینی انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ در ایران بودیم که یکشبه ما یهودیها و دیگر اقلیتهای مذهبی را در جایگاه دشمنان رژیم قرار داد.  و با وجود این، توانسته بودیم خود را از کابوس ایران خلاص کنیم و تازه داشتیم با موفقیت پا میگرفتیم و زندگی تازه ای در آمریکا میساختیم. توان ما در تحمل بدترین سرکوبهای یهودی ستیز رژیم ایران همچنین ما را قادر میسازد که پیش برویم و علیه بلای تازه یهودی ستیزی در آمریکا بجنگیم.

برخی از دوستان غیریهودی ما اخیرا از این حمله ابراز تاسف کردند و پرسیدند جامعه ایرانی یهودیان [آمریکا] چگونه ادامه خواهد داد. من به سادگی گفتم «پس از جان بدر بردن از دیکتاتوری خمینی شیطان صفت و نسل کُش، یهودیان ایرانی آبدیده شده اند و یهودی ستیزی در آمریکا را تاب خواهند آورد».

حمله آخر به کنیسای نصاح، من را بیاد «خاخام یدیدیا شوفت» متوفا، خاخام اعظم پیشین ایران و رهبر معنوی عزیز جامعه ما، انداخت. [جالب اینجاست که او خود یکی از بنیانگزاران نصاح در ۱۹۸۱ بود]. او در انقلاب ۱۹۷۹، دو بار دچار بلای خمینی شد، و با اتکا به همین توانست به خلاصی یهودیان ایران موفق شود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://blogs.timesofisrael.com/we-survived-khomeini-well-survive-this-attack-on-nessah-synagogue/​

عن الكاتب
کرمل ملمد از روزنامه نگاران معتبر ایرانی آمریکایی است که موفق به دریافت جوایز بین المللی شده و مقیم جنوب کالیفرنیا است؛ وی از اعضای کانون سخنرانان یهودیان بومی خاورمیانه و آفریقای شمالی، ج‌منا است.
تعليقات