اسرائیلی ها می بایست بدانند یهودیانرآمریکا کنار آنها هستند

تصویر: اعضای اولین هیئت همبستگی فدراسیوین یهودیان آمریکا در اسرائیل پس از زدوخوردهای مه ۲۰۲۱ کشور با حماس در غزه، از تأسیسات ضدراکت گنبد آهنین دیدن می کنند. (JFNA)
تصویر: اعضای اولین هیئت همبستگی فدراسیوین یهودیان آمریکا در اسرائیل پس از زدوخوردهای مه ۲۰۲۱ کشور با حماس در غزه، از تأسیسات ضدراکت گنبد آهنین دیدن می کنند. (JFNA)

با اولین سفر پسا-پاندمی اولین گروه رهبران ارشد یهودی ایالات متحده به اسرائیل، خرابی های زیادی که در اثر حمله موشکی ایجاد شده و همچنین روحیهٔ شکست ناپذیر اسرائیلی ها را دیدیم.

اکنون بیش از همیشه اهمیت دارد به مردم اسرائیل نشان داده شود که یهودیان آمریکا در کنار آنها هستند.

ما کیلومترها مسافت را پیمودیم که به اسرائیلی ها نشان دهیم یهودیان آمریکا در شانه به شانهٔ آنها می ایستند.

ما هرگز از حمایت از اسرائیل، و حق آن به دفاع از خود در مقابل حمله های خشونت آمیز دست برنمی داریم.

جهان چنان به سرعت حرکت می کند که آنچه همین چند هفته پیش به نظر بیسابقه می آمد، اکنون مانند خاطره ای در گذشته های دور است.

جمعهٔ گذشته، از اولین سفر در رأس هیئت همبستگی رهبران یهودی آمریکای شمالی به اسرائيل پس از «عملیات حفاظت از دیوار»، و دورهٔ یکسال و نیمهٔ پاندمی کوئید ۱۹، به خانه بازگشتم.

در این سفر که چیزی بیش از ۳۶ ساعت طول نکشید، رهبران ارشد جامعهٔ ما از «اشکلون» و «لود»، دو شهری که بیش از همه در نبرد یکهفته ای آسیب دیدند، بازدید کردند. ما همچنین تا آنجا که برنامه سفر اجازه می داد، پیام از عشق و همبستگی به ردهٔ بالای رهبری اسرائيل، از جمله نخست وزیر، و نخست وزیر جایگزین و وزیر دفاع، وزیر خارجه، و سران بسیاری از احزاب بزرگ در کنست منتقل کردیم.

البته، در این یک هفته ای که از سفر ما گذشته، اسرائيل رئیس جمهوری جدیدی انتخاب کرده و شاید ائتلاف «تغییر» جدید هم به زودی در کنست قدرت را بدست گیرد، و موج یهودی ستیزی در آمریکای شمالی افزایش یافته و جامعه ما برای مقابله با این چالش به تلاش افتاده است.

علیرغم این وقایع پی در پی، و شاید بخاطر آن، نمی بایست اجازه دهم اهمیت آنچه هفته گذشته کردیم و علت این همیت را فراموش کردیم.

در وهلهٔ نخست، اگرچه شاید ما نتوانیم خود را جای آنها بگذاریم، نباید فراموش کرد که برای در آغوش کشیدن آنها که رنج فقدان و فاجعه را تحمل کردند، کیلومترها سفر را بجان خریدیم، و بار دیگر ثابت کردیم که پیوند میان یهودیان آمریکای شمالی و برادران و خواهران ما در اسرائیل تزلزل ناپذیر است، و عمق عطوفت و دغدغهٔ خود به آنها نشان دادیم.

هرگز نمی بایست از یاد ببریم که نشان دادن این عشق و ابراز عمومی این حمایت از چه اهمیت عظیمی برخوردار است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://blogs.timesofisrael.com/israelis-need-to-know-us-jews-stand-with-them-thats-why-we-went-there/

عن الكاتب
مارک ویلف، رئیس هیئت امنای فدراسیون یهودیان آمریکای شمالی است.
تعليقات