اسرائیل با پناهنده های اوکراینی چگونه رفتاری خواهد کرد؟

تصویر: در تاریخ ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۲، گروهی از مردم اوکراین در راه مهاجرت به اسرائیل به لهستان وارد می شوند. (Jewish Agency)
تصویر: در تاریخ ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۲، گروهی از مردم اوکراین در راه مهاجرت به اسرائیل به لهستان وارد می شوند. (Jewish Agency)

این فرصتی است برای اسرائیل که روند اخراج پناهندگان را متوقف کند و پروسهٔ دشوار بوروکراتیک که مانعی برای پیوستن پناهجویان با عزیزانشان است را حذف کند.

در پی جنگ اوکراین از هم اکنون سیلی از پناهجویان از بحران موجود می گریزند و به دنبال پناهندگی هستند. طبیعتا این پناهجویان در ابتدا پیاده و از راههای زمینی به لهستان، مولداوی، رومانی، اسلواکی، و مجارستان می روند و از آنجا شاید در سراسر اروپا پراکنده شوند.

ممکن است برخی از آنها بخواهند به اسرائیل بیایند و به خانواده هاشان که در اینجا زندگی می کنند بپیوندند. سؤال این است که کشور اسرائیل با آنها چگونه رفتار خواهد کرد؟

در سالهای گذشته، زمانی که وضعیت اوکراین هنوز عادی و نسبتاً امن بود، دسته دسته مردم برای کار و اشتغال از اوکراین به اینجا می آمدند. از امتیاز معافیت ویزا، مقررات کمابیش سهل ورودی فرودگاه بن گوریون، منافذ موجود در قوانین بین المللی پناهندگی استفاده می کردند و با ویزای توریستی به کشور وارد می شدند و سپس بدون دلیل موجه درخواست پناهندگی می دادند.

طی پروسهٔ پناهندگی نیز به آنها ویزا داده می شد تا بدون مزاحمت وارد بازار کار شوند. اکنون بازار صنایع متحول شده، کمپانیهای کاریابی مثل قارچ از همه جا سر در آورده اند، و دولت، با روند کُند و تعلل در پاسخگویی روندی ایجاد کرده که می تواند به ردی سریع تقاضای پناهندگی اوکراینی ها منجر شود.

امروز دست سرنوشت شهروندان اوکراین را با بحرانی واقعی مواجه کرده و طبق قوانین بین المللی شامل حقوق مشروع محافظت می شوند.

شهروندان پیشین اوکراین که اکنون به علت پیوند خانوادگی با شهروندان اسرائیل به این کشور مهاجرت کرده اند، و یا به دنبال مهاجرت در اسرائیل مقیم اند، اکنون دلواپس سرنوشت عزیزان خود هستند که در اوکراین بجا مانده اند، از جمله پدرومادر پیر، یا خواهر و برادرها، حتی فرزندانی که پشت سر نهاده اند، و از ته دل می خواهند خانواده هایشان به اسرائیل بیایند و حتی اگر شده برای مدتی موقت، نزدیک خودشان در کشوری امن و بدور از دوزخی که ایجاد شده، زندگی کنند.

اکنون اسرائیلی ها فرصتی می یابند که از عزیزان خود مراقبت کنند و با نگرانی از ایمنی و امنیت آنها دچار اضطراب کشنده نشوند.

طبق قوانین مهاجرت اسرائیل، می توان ویزای توریستی مسافران اوکراین را حتی اگر با پروندهٔ پناهجویی وارد کشور نشده باشند، دو سال متوالی تمدید کرد. و از سوی دیگر، همین قوانین به مأموران حفاظت مرزی فرودگاه بن گوریون اجازه می دهد با ارجاع به مادهٔ «مشکوک به اسکان غیرقانونی»، از ورود اوکراینی ها به اسرائیل جلوگیری کنند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://blogs.timesofisrael.com/how-will-israel-treat-ukrainian-refugees/

ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ
دربارهٔ نویسنده: «تومر ورشا» وکیلی زبردستی است که در ۲۰ سال گذشته تخصص وی در حقوق بشر بوده است. او بنیانگذار و مدیر دفتر حقوقی معتبر قوانین مهاجرت و شهروندی، «دفتر حقوقی تومر ورشا» است که جزو ۱۰۰ دفتر حقوقی معتبر «دان» در ۲۰۲۱ قرار گرفت.
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ