بحرین: اولین گامِ رو به جلو

اگر این کنفرانس، نسل آینده فلسطینی را متقاعد کند که به جای افراطیگری، مشارکت را برگزیند، ما جرأت خواهیم یافت به آینده ای بهتر امید داشته باشیم.

کارگاه اقتصادی هفته جاری در بحرین، که طی آن دولت ایالات متحده برنامه خود برای توسعه اقتصادی فلسطینیان، تحت نام «از صلح به رفاه» را عرضه میکند، فرصتی است برای ورود دوباره به روندی است که توان پیش راندن خاورمیانه به سمت آینده ای بهتر را دارا است.

علیرغم تردید طبیعی و قابل درکی که بر این کارگاه سایه انداخته، ما قطعا باور داریم که مشارکت در مساله اقتصادی میتواند تخته پرشی برای گفت و شنودها و مشارکتهای آتی باشد. افتخار داریم که پیش از این نیز، از دهه ۹۰ به این سو، در طرحهای توسعه اقتصادی مشابهی با این اعتقاد شرکت داشته ایم که ارائه بنیان مستحکم اقتصادی برای فلسطینیان، دستیابی به صلحی در آینده را ملموس تر میسازد. باور داریم که اگر به فلسطینیان چنین احساسی داده شود که در صورت عدم مشارکت، هم از نظر اقتصادی و هم از سیاسی دست خواهند داد، شانس بیشتری در مشارکت ایشان خواهد بود. علاوه بر این، طرح مزبور میبایست امتیازاتی برای مردم فلسطینی در بر داشته باشد تا به رهبری خود برای دست کشیدن از بایکوت دولت ایالات متحده و بازگشت به مشارکت کامل، فشار بیاورند.

همکاری کشورهای کلیدی عرب در کنفرانس، از جمله مصر، اردن، مراکش، امارات متحد عربی و حتی عربستان سعودی و قطر که دشمنان منطقه ای همدیگرند، ثابت میکند که در منطقه، هم یک نگرانی رو به افزایش موجود است و هم تمایلی شدید برای فرصت دادن به این پروسه.

دعوت از کشورهای عرب به سرمایه گذاری برای آینده میتواند گامی سرنوشت ساز باشد، و ما امیدواریم مشارکت ایشان به منطقه را به صلح نزدیکتر کند.

مشابه تلاشهای منطقه ای به تقابل با فعالیتهای بدخواهانه ایران،‌ ما امیدواریم قدرتهای پیشرو منطقه پیرامون هدف کمک به فلسطینیان به سمت آینده ای بهتر، با هم همیاری نمایند.

اما همچنین باور داریم مباحثات اقتصادی نمیتواند جای روند واقعی صلح را بگیرد، روندی که میبایست هدفش حل مشکل بنیادینی باشد که در قلب مناقشات اسرائیل و فلسطینیان نهفته است. به یک بنیان اقتصادی محکم و پایا در صورتی میتوان دست یافت با تلاشهای صمیمانه در رابطه با خواست فلسطینیان به خودمختاری همراه باشد، و همچنین تداوم موجودیت اسرائیل به عنوان کشور یهودی دموکراتیک و صلحجو تضمین کند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://blogs.timesofisrael.com/bahrain-a-first-step-forward/

عن الكاتب
«جک روزن»، رئیس کنگره یهودیان آمریکا است.
تعليقات