بله، میتوانیم توازنی میان آزادی مذاهب و حرمت سنتها حفظ کنیم

فقط به این دلیل که «آبی و سفید» حزبی است میانه رو، به این معنا نیست که ترسو و دست و پا چلفتی است، و یا با رویکرد معتدل حزب فلج شده است.

در سالهای اخیر، به نظر میرسد یهودیت جامعه اسرائیل را بی مهابا از هم می گسلد. گسترش خصومت میان قبایل مذهبی و سکولار اسرائیل، تیشه به ریشه همان همبستگی میزند که کشور یهود همیشه برای ادامه حیات به آن متکی بوده است. در پی انتخابات آوریل، علت عمده شکست غیرمنتظره تشکیل دولت ائتلاف، نارواداری دینی – و بازخوردهای ناشی از آن بود. به شدت ناگزیر به تغییر چنین روندی هستیم.

متاسفانه، سیاستمداران تندرو و بدبین، بحث را از مسیر منحرف کرده اند و بسیاری از مردم اسرائیل را در استیصال رها کرده اند. اکنون وقت آن رسیده است که یک بدنه رهبری صیونیست، مسؤول، و تازه نفس، با طرح اندیشه ای تازه نشان دهد توازن ظریف میان جامعه یهودی و جامعه آزاد چگونه می بایست باشد.

بله، انتخابات پیشِ رو، بر سر اعتبار نخست وزیری است بی پروا فاسد؛ تداوم استقلال دادگاههای اسرائیل؛ و ممانعت از انضمام ۲.۵ میلیون فلسطینی کرانه غربی. اما همچنین بر سر این هم هست که آیا شهروندان یهودی خواهند توانست از مزایای زندگی در یک جامعه یهودی سالم، باز، و روادار برخوردار شوند. به همین دلیل، اکنون وقت آن است که راهکارهای قدیمی و نارسای وضع موجود زندگی در «کشور «یهودی و دموکراتیک» جای خود را به استراتژیهای بهتر ملی بدهند.

برای من شاید بیشترین جذابیت دیدگاههای حزب «آبی و سفید» در پیشنویس این حزب در تغییر روابط میان دین و دولت باشد – روابطی که بسیاری از اسرائیلیها را ناراضی و تلخ بجا گذاشته است.

بجای پذیرش دولتی که شهروندان خود را دچار خفقان کرده و از خود بیگانه میکند، این حزب، پیگیرانه میکوشد به جامعه یهودی آزادی بهره وری از فرهنگ رنگارنگ و میراث مذهبی خود را ببخشد.

حزب «آبی و سفید» – که هم-اکنون بزرگترین حزب کنست است، به گونه ای طراحی شده که قبیله ها و نظریه های تک-افتاده جامعه ها را گرد هم آورد. از این تنوع مذهبی، راهکار مشترکی حاصل شده که کشور را به سمت آینده ای سالمتر رهنمون میدارد. باور من این است که برنامه های این حزب بهترین شانس را برای شروعی تازه که شامل حرمت آزادی مذهبی و نیز سنتهای شهروندان باشد به اسرائیل میبخشد.

متاسفانه در سالهای اخیر، کارزهای انتخاباتی به سمت حقیرترین نتایج لغزیده ند و مطبوعات به طور سیستماتیک از گزارش هرگونه بحث معتبری اجتناب کرده اند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://blogs.timesofisrael.com/yes-we-can-balance-religious-freedom-and-respect-for-tradition/

عن الكاتب
پروفسور آلون تال، رئیس دانشکده سیاست عمومی دانشگاه تل آویو و از فعالان مجرب محیط زیست است.
تعليقات