ترامپ قصد دارد «اخوان المسلمین» را گروه تروریستی اعلام کند. ایده بدی است.

ممکن است این حرکت ایالات متحده اسلامیستهای میانه رو را از سیستم موجود سیاسی بیرون رانده و به آغوش سازمانهای خشونت-محور جهادی بیندازد.

در یکی از آگهیهایی که «بنیاد امداد اسلامی ایالات متحده» به منظور گردآوری کمک مالی برای فاجعه دیدگان منتشر کرده، داوطلبان با یونیفورمهای آبی در حال پاکسازی خرابیهای ناشی از طوفان، بسته بندی بوقلمون روز شکرگذاری برای نیازمندان، و پخش بطریهای آب در فلینت میشیگان دیده میشوند. اینها صحنه هایی از کمک آمریکاییها به آمریکاییها است. با این وجود، شاید به زودی دولت ترامپ این خیریه را به ظن ارتباط با «اخوان المسلمین»، با تروریسم، و دشمن ۱۸ ساله آمریکا، یکی بداند.

دولت ترامپ، به دنبال فشارهایی که از سوی «السیسی»، رئیس جمهور مصر دریافت کرد، اعلام کرد بار دیگر قراردادن اخوان المسلمین در زمره سازمانهای تروریستی بیگانه (اف تی او) را مورد بررسی خواهد داد. اخوان المسلمین یک سازمان تراملی سنی اسلامی است که ارتباطات گسترده در سراسر خاورمیانه و آفریقای شمالی دارد و هدف آن ادغام دولت و جامعه در اسلام است.

«سازمان تروریستی بیگانه» نامیدن اخوان المسلمین، به دلیل طبیعت پراکنده و منقسم «اخوان»، اقدامی نادرست است و نتیجه عکس خواهد داشت.

وزارت خارجه آمریکا، برای آن که یک گروه را سازمان تروریستی بیگانه بنامد، میبایست نشان دهد که گروه مزبور در فعالیتهای تروریستی دست دارد که امنیت آمریکاییها و منافع دفاعی، روابط خارجی یا اقتصادی ایالات متحده را به خطر می اندازد. در مورد اخوان المسلمین، این کاری است دشوار. اگرچه برخی از شاخه ها و اعضای «اخوان» در فعالیتهای تروریستی شرکت میکنند و یا هواداری میکنند، اما اخوان المسلمین به عنوان یک کل، علنا شیوه های خشونت آمیز جهاد را رد کرده است. اعضای آن کارمندان دولتی، بازرگان، سیاستمدار، و رهبران سازمانهای مردم-نهاد هستند. اگر به آنها انگ «تروریست بیگانه» بخورد، پیامدهای جدی مانند مطرودیت، مسدود شدن اموال، و شاید حتی پیگرد جنایی گروه مزبور به همراه داشته باشد. در این مورد، سازمان تروریستی بیگانه نامیدن، اقدامی است بی اساس و کمپانیهای قانونی را دچار دشواریهای ناروا خواهد کرد.

رهبران مستبد مصر، عربستان سعودی، و امارات متحد عربی، ایدئولوژی اخوان المسلمین را تهدیدی علیه یکپارچگی ملت-کشورهای خود و حاکمیت خود در نظر میگیرند. آنها میگویند «اخوان» به ثبات منطقه آسیب میرسانند و از متحدان خود میخواهند به آنها برچسب تروریستی بزنند. اما در واقع، نهادن چنین نامی بر اخوان است که به ثبات آسیب میزند، و ممکن است اسلامیستهای میانه رو از سیستم سیاسی موجود بیرون رانده و به آغوش گروههای خشونت-محور جهادی بیندازد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://blogs.timesofisrael.com/trump-plans-to-label-muslim-brotherhood-as-terror-group-bad-idea/

عن الكاتب
«شان اوبرایان» از افسران نظامی ایالات متحده است که در حال حاضر به تکمیل آموزش عالی در دولت، تخصص مقابله با تروریسم و امنیت ملی در «مرکز بینارشته ای هرتصلیا» میگذراند.
تعليقات