تناقضات سیاسی پیوند آلمان و اسرائیل

برای ایجاد پیوند مستحکم دوجانبه، دلایلی موجود است بسیار بهتر از توبه از هولوکاست.

«حتی به خاطر پدر و مادرم و پدربزرگ ها و مادربزرگ هایم، قبول ندارم که آلمان مسؤولیتی ابدی در مقابل اسرائیل دارد». این یکی از بسیار نظرهایی است که خواننده ها زیر گزارش های رسانه های آلمانی پیرامون بازدید آنگلا مرکل از اسرائیل نوشته اند. یکی از بسیار نظرهایی که مملو از انعکاس لحن پر اعتماد به نفسی است که با آزادی از بار آن گناه تاریخی همراه است.

این إحساس، با مسؤولیتی تاریخی که در گفتار و کردار آنگلا مرکل در طی سفر وی بیان می شد، یک دنیا فاصله دارد. این نمونه ای است از روند متناقض که امروز بر روابط آلمان و اسرائیل سایه انداخته، و ریشه در تناقضی دارد که میان دستگاه دولت آلمان و کف خیابان های آلمانی در رابطه با اسرائیل – و یهودی ها – موجود است.

اگرچه دولت مرکل مسیر عادی سازی و روابط گرم با اسرائیل را گامی به جلو برد، اما مطالعات نشان می دهند که ناخشنودی علیه اسرائیل و مردم آن در میان آلمانی ها افزایش یافته است. این عناد از سوی موتور تبلیغاتی جلایافته فلسطینیان و سازمان چپ‌گرا که دهه ها است در فعالیت اند، تغذیه می شود، و با پوشش های خبری مخدوش که اسرائیل را با چهره قلدر تصویر می کنند و انگیزه و اثر را در هم ادغام می کنند، شدت می یابد. هنگامی که رگبار راکت های حماس بر جنوب اسرائیل می بارد، پاسخ اسرائیل سرتیتر خبرها می شود، به راکت ها در پانوشت اشاره می شود.

نگاهی به واقعیت

و اینهمه آنجا بغرنج می شود که غیض اسرائیل ستیزی و یهودی ستیزی در هم می آمیزد. بنا به مطالعه ای پیرامون یهودی ستیزی که به سفارش باندستاگ، پارلمان آلمان در ۲۰۱۶ انجام شد، ۴۰٪ از آلمانی ها خشم خود علیه یهودیان را با سیاست های اسرائيل توجیه می کنند، و درصدی در همین حدود از مردم باور دارند که آنچه اسرائیل بر فلسطینیان روا می دارند تفاوتی با آنچه نازی ها بر سر یهودیان آوردند، ندارد. به زبان آکادمیک، به این می گویند یهودی ستیزی ثانوی. به زبان واقعیت-محور، به این می گویند انحراف از معیارهای اخلاقی و عقلانی جامعه.

آنگلا مرکل عملگرای پابند به اخلاقیات، برای مبارزه با چنین پدیده ای هر چه در توان دارد در میان می گذارد، از جمله انتصاب ویژه فلیکس استین، که مسؤولیتش مقابله با مشکل رو به افزایش یهودی ستیزی در آلمان در تمام ابعاد آن، از نفرت ریشه-دار علیه یهودیان تا یهودی ستیزی میان جامعه مسلمانان و مهاجران آلمان. از سوی دیگر، خیابان هر چه بیشتر به سمت جناح راست مردمی حزب آ اف دی و یا جنبش پگیدا می پیچد، و توده ها را در مسیر یهودی ستیزی، اسلام هراسی، و اندیشه و عمل ضد دموکراتیک مسلح می کند.

بی انعطاف در مقابل امنیت اسرائيل، با انعطاف در مقابل تسلیحات اتمی ایران

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://blogs.timesofisrael.com/the-political-paradoxes-of-german-israeli-ties/

عن الكاتب
ملودی سوشارویتز، مشاور در امور ارتباطات و استراتژی در اسرائیل و آلمان
تعليقات