توافق صلح اسرائیل و امارات از منظر امارات

توافق تاریخی از دو چشم انداز: میریام تکوزنر از اسرائیل، (چپ)، الیازیه الحُسانی از امارات، (امارات).
توافق تاریخی از دو چشم انداز: میریام تکوزنر از اسرائیل، (چپ)، الیازیه الحُسانی از امارات، (امارات).

منطقه ما دیگر قادر نیست اسیر نظرات افراطی کسانی بماند که تاریخ را تداوم جنگی ناگزیر میدانند.

این متن را به عنوان یک اماراتی که سالهاست مسائل سیاسی و استراتژیک را دنبال کرده و پیرامون آن تحقیق و مطالعه می کند، می نویسم. براساس ارتباط روزانه من با مردم سرزمینم، بخصوص با جوانان، و با مشاهده تحولی که در دهه های اخیر در نقطه نظرات آنان روی داده، میتوانم به جرأت ادعا کنم که اکثریت قاطعی از شهروندان امارات با من همعقیده اند. با اینحال، باید اضافه کنم که در برخی از آنها همچنان به تحولاتی که در جهان پیرامون ما روی میدهد، بی اعتنا مانده اند و ترجیح میدهند شعارهای فرسوده را تکرار کنند، انگار که این شعارها سرنوشت ناگزیر آنان است.

هیچ ناظر جدی سیاستهای امارات متحد عربی از عادی سازی روابط با اسرائیل متعجب نخواهد شد. این توافق، نتیجه طبیعی رویکرد امارات به اصول رواداری، میانه روی، و پذیرش دیگری، فارغ از دین، نژاد،‌ و اعتقادات ایدئولوژیک افراد است.

عبارتی را از والاحضرت شیخ محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی و معاون فرمانده کل نیروهای مسلح امارات بیاد دارم که میگوید که حاکی از این دیدگاه اوست. هنگام بازدید پاپ فرانسیس و [شیخ احمد الطیب] شیخ الازهر از امارات متحد عربی در ۲۰۱۹، و امضای «سند برادری انسانی»، ولیعهد ابوظبی گفت، «دنیا گنجایش همه ما را دارد، و گوناگونی نه علت جنگ و درگیری، بلکه منبع غنا است. خداوند ما را متفاوت از هم خلق کرده تا یکدیگر را کامل کنیم و یکدیگر را بشناسیم و در طریق خیر و دوستی، و پیشروی همگان همکاری کنیم».

ما در زمانه شکوه ملی گرایی، مذهب، و عقاید ایدئولوژیک زندگی نمیکنیم که منافع ملی را به عقاید کهنه، ایستا، و تنگ نظرانه پیوند میزند.

امروز، منافع ملی اساس سیاست های کشوری را تشکیل میدهد. این امری است طبیعی و منطقی زیرا مسؤولیت هر دولتی در وهلهٔ نخست تضمین صلح و پیشرفت کشور خود است. منافع ملی، بر هر امر دیگری اولویت دارد.

امارات متحد عربی به دنبال منافع مردم خود در تمامی موقعیتها است. امارات، عادی سازی روابط کشور با اسرائیل را دستاوردی میداند که راه را برای فرصت های چشمگیر مشارکت های پربار دوجانبه در زمینه های اقتصادی، تجاری، سلامت، فناوری، و آموزش می گشاید.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://blogs.timesofisrael.com/an-emirati-perspective-on-the-uae-israel-peace-agreement/

عن الكاتب
الیازیه الحسانی، دستیار پژوهش در انستیتوی پژوهش و مشاوره TRENDS در ابوظبی است.
تعليقات