خوی دموکراتیک غریزی اسرائیلی-های وطن-پرست

تصویر: مردم اسرائیل حین تظاهرات اعتراضی علیه طرح اصلاح نظام قضایی در مقابل کنست، ۲۷ مارس ۲۰۲۳.
(Erik Marmor/ Flash90)
تصویر: مردم اسرائیل حین تظاهرات اعتراضی علیه طرح اصلاح نظام قضایی در مقابل کنست، ۲۷ مارس ۲۰۲۳. (Erik Marmor/ Flash90)

با هم، دموکراسی کشورمان، ارزش-هامان، و خودمان را از قدرت بی-حدومرز دولت متعصب-ها و تندروها حفظ می-کنیم.

در ماههای گذشته تظاهرات اعتراضی در اسرائیل سرچشمهٔ غرور همهٔ کسانی بوده است که به کشور اسرائیل عشق می-ورزند. آنها بهترین‌ نمونهٔ دموکراسی لیبرال و شهروندی فعال را به نمایش می-گذارند. ریشهٔ میهن-پرستی آنها نه در ملی-گرایی سیاه، بلکه در عشق پرشور به وطن است. معترضان پرچم آبی و سفید اسرائیل را افتخار به دست می-گیرند و به اهتزار درمی-آورند و به منشور استقلال ما استناد می‌-کنند. سرودهای انقلابی نمی‌-دهند، سرود ملی ما را می-خوانند.

هنگامیکه دولت انهدام دموکراسی اسرائیل را آغاز کرد، یک پرسش بود که ذهن همهٔ ما را مشوّش می‌-کرد: آیا مردم در راه دموکراسی دست به اعتراض خواهند زد؟ این دیگر هزینهٔ زندگی یا امنیت ملی نیست. فهم آن آسان نیست و توضیح آن نیز. این لیبرال دموکراسی است؛ ساختاری که از چندین و چند مادهٔ حقوقی تشکیل شده و جزئیاتی که اکثر مردم درک نمی‌-کنند. اما نگرانی ما ضرورت نداشت؛ مردم اکنون دارند اسرائیل خوی دموکراتیک غریزی خود را عیان می-کنند – تعهدی چنان پرشور به ارزش-های لیبرال دموکراسی که به خاطر حفظ آن حاضرند بارها و بارها و بارها به خیابان بیایند.

هر شنبه شب، بیش از یک-چهارم میلیون نفر از مردم اسرائیل به خیابان می‌ریزند تا صدای خود را به گوش-ها برسانند. دولت نیز مانند همهٔ دولت-های غیردموکراتیک، کوشید تا معترضان را «آنارشیست» و «جانی»، و حاشیه-نشین-های بنیانگرایی بنماید که مصمم به نابودی کشورند. آنها را «تروریست» و «غدهٔ بدخیم» نامیدند. وزرای ارشد به معترضان گفتند «به درک واصل شو.» این یک تلاش هماهنگی-شده بود تا چهرهٔ معترضان را شیطانی وانمود کنند و جنبش را به کشتن دهند.

اما موفق نشدند. تظاهرات اعتراضی را مردم معمولی، سخت-کوش، قانون-مدار اسرائیل که مالیات می-دهند و در ارتش خدمت می-کنند، راه می-اندازند. آنها ستون فقرات جامعهٔ اسرائیل-اند و هیچ کس قادر نیست عشق آنها به کشور را انکاری جدی بکند. هر بار یک اهانت دیگر به سمت معترضان روانه می-کنند، اسرائیلی-های بیشتری به خیابان‌-ها ‌آمدند. آنها به خیابان‌-ها آمدند تا حمایت خود را آشکار کنند زیرا می-دانند این معترضان واقعاً کیستند – اینها همسایه-های ما، پدربزرگ و مادربزرگ ما، پدرومادر ما، فرزندان ما، همکاران ما، و رفیقان مایند.

و این است ماجرای واقعی این معترضان. جمعیت بیشماری از مردم اسرائیل بپا خاسته-اند و به تلاشی که برای تغییر بنیادین نظام، و محروم کردن ما از ذات هویت ملی ما، ربودن حقوق بنیادین ما، و اعطای قدرت بی-حدومرز به دولتی متشکل از تعصب-ورزان و افراطیون دارد انجام می-شود می-گویند: نه!

هیچ کس صبر نکرد تا کار از کار بگذرد. هیچ کس صبر نکرد تا آن گروه مشخص خودش یا اهل صنف و تخصص خود هدف قرار گیرد و سپس اعتراض کند. ما همه شانه به شانه ایستاده-ایم، از کشوری که به آن عشق می-ورزیم و ارزش-هایی که هویت ما را می-سازد دفاع می-کنیم. این مردم، این جنبش، امید فردای کشور ما است. ما از دموکراسی خود محافظت می-کنیم، از ارزش-های خود محافظت می-کنیم، از خودمان در مقابل دولتی که قرارداد اساسی دموکراتیک میان شهروند و دولت را به فراموشی سپرده، محافظت می‌کنیم.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://blogs.timesofisrael.com/the-deep-democratic-instinct-of-patriotic-israelis/

ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ
لائیر لاپید از نمایندگان کنست (پارلمان اسرائیل) و رئیس حزب «یش عاتید» است.
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ