در جستجوی خدایی تازه

در این ماه، که ماه عبری ایلول است، ماهی که یهودیان می‌بایست به حسابرسی روابط خود پرداخته و حساب و کتاب رویکردهای خود را سرراست نمایند، تذکاریه‌ای برای گزیده‌ای از سازمان‌های غیرانتفاعی ارسال شده است. در راستای منافع عمومی و شفافیت امور، به طور کل، متن مزبور را با شما همخوان می‌کنم:

به: شورای مدیران، فرزندان اسرائيل

از: کمیته‌ی انظباطی

راجع به: کیفیت کاری و قرارداد پروردگار

هر سازمانی می‌بایست به طور مرتب بر کارکرد مدیر اجرایی خود نظارت داشته باشد. اما ما در مورد مدیر اجرایی خود اندکی سهل گرفته‌ایم. پس از انجام مصاحبه‌های مفصل با شماری از اعضا که به طور تصادفی انتخاب شدند، اکنون آماده‌ایم که توصیه‌های زیر را در رابطه با مدیر اجرایی خود برای بررسی، و با امید تأیید، به شما ارائه دهیم.

1. با وجود قرارداد کاری نامحدود و بازتاب چشمگیر عملکرد در سال‌های اولیه، در هزاره‌ی بعدی اما پروردگار به خود اجازه داد مسؤولیت‌ها را از سر وا کند، و پیامد آن در چندین نقطه‌ی حساس قرارداد به چشم می‌خورد:

• کوتاهی در انجام امور بنیادین، به جز حفظ تداوم نظم طبیعی
• کوتاهی در پاسخ به درخواست خدمات از سوی اعضا
• کوتاهی در ممانعت از خیزش خدایان و مذاهب رقیب
• کوتاهی در ممانعت از تلاش‌های مکرر پیروان خدایان مزبور در قتل عام بخشی از اعضا
• کوتاهی در ارتباط‌گیری چه با شورا و چه با اعضا در خصوص موارد بالا

2. با توجه به چنین عملکردی، توصیه‌ی ما این است که قرارداد فعلی با پروردگار را فسخ کرده و یک نامزدی دیگری برای جایگزینی وی انتخاب کنیم، کسی که با دیدگاهی نو و انرژی تازه به انجام مسؤولیت‌های شغلی خود بپردازد.

3. در زیر، شرح وظایف خدا بر اساس نیازهای شغل کنونی و نیز مصاحبه‌ی اخیر را ملاحظه می‌فرمائید. گرچه درست این است که آگهی استخدام منتشر شده و با متقاضیان استخدام در این شغل مصاحبه شود، به توانایی تمامی متقاضیان در انجام این مسؤولیت عمیقا شک داریم. البته، می‌توان گفت که این شغل، شغلی است که می‌بایست به شمار متعدد خدایان سپرده شود – اما ما مایل به چنین اقدامی نیستیم! از سوی دیگر، بر ما مسلم است که هر نامزدی برای این شغل با شکست مواجه خواهد شد، دقیقا همانگونه خدای کنونی به دلیل مطالبات موازی و بغرنجی‌های مستتر در شرح وظایف با شکست مواجه شده است. گرچه معمولا نیاز به تکرار نیست، با این وجود این مهم به کرات از نظر می‌افتد: هیچ خدایی، کامل و بی‌نقص نیست. هیچ کس نمی‌تواند تمامی مردم در تمای زمان‌ها را راضی نگه دارد!

هفت روز هفته و بیست و چهار ساعت شبانه روز برای شنیدن مطالب اعضا آماده باشد و تا آخرین حد ممکن به خواسته‌های ایشان پاسخ مثبت دهد.

و تا جایی که زمان اجازه دهد، به گونه‌ای برابر در خصوص دیگر مردمان و مذاهب نیز توجه کافی به خرج داده و فعال باشد.

در هنگام مرگ اعضا، با ایشان دیدار کرده و به ایشان خوشامد گوید و آنها را در ارزیابی حیات خود کمک کند، و در یافتن استراحتگاه مناسب برای از آن به بعد، همراهی کند.

برای اعضا، و دیگر مردمان، دیدگاه و مأموریتی قابل توجه تنظیم کند، دیدگاه و ماموریتی که علاقه‌ی ایشان را به آخرتی به خیر، از طریق وعده‌ی پیامدهای متعدد مثبت و منفی، جلب کند.

از طرق معین و مشخص با مقامات رهبری اعضا به روشنی و از موضع قدرت گفتگو کند، و در درجه‌ای پایین‌تر، با رهبران دیگر مردمان و مذاهب، تا همه بدانند قرار امور بر چه روال است.

گزینه‌ی مناسب شغل خدایی می‌بایست واجد شرایط زیر باشد:

1. قدرت بیکران
2. دانش بیکران
3. حضور بیکران
4. عدالت مطلق
5. انصاف مطلق
6. حقیقت کامل
7. کریم
8. مهربان
9. با عطوفت
10. رنجدیده
11. شفیق
12. بخشاینده
13. شنونده‌ای صبور
14. گوینده‌ای سلیس
15. علاقمند

فرزندان اسرائیل بر اساس عدم تبعیض نژادی، مذهبی، جنسیتی و بر پایه‌ی فرصت‌های برابر شغلی اداره می‌شود. از دریافت درخواست متقاضیان متعلق به جوامع اقلیت‌ و زنان استقبال می‌گردد.

خواهشمند است پیشینه‌ی تحصیلی و شغلی خود را به همراه نامه‌ی معرفی و آدرس و یا ایمیل در سربرگ ارسال نمایید.

از تماس تلفنی اکیدا خودداری نمایید.

عن الكاتب
خاخام انسون لایتنر از اهالی سیاتل آمریکا، رئیس پیشین انستیتوی چینا-یهودی و از دبیران باسابقه‌ی مجله‌ی «پوینتز ایست» است. کتاب «یهودیان چینی کیفنگ: هزارسال همسان‌سازی و پایداری» (لکزینگتون بوکز) را به طور مشترک همراه با «جوردن پی‌پر» نوشته است که در آینده به بازار خواهد آمد. پیش از این، با کمیته‌ی یهودیان آمریکایی و فدراسیون کلان‌شهر سیاتل همکاری کرده است.
تعليقات