گزارش ها

در نبرد با یهودی ستیزی، گاه خود ما یهودیان بدترین دشمن خود هستیم

بعضی از سنگ گورهای تخریبشده در آرامستان یهودی «تبلادا»، نزدیک بوئنوس آیرس. 
(Courtesy of AMIA via JTA)
بعضی از سنگ گورهای تخریبشده در آرامستان یهودی «تبلادا»، نزدیک بوئنوس آیرس. (Courtesy of AMIA via JTA)

ما باید تشخیص دهیم که دفاع-از-خود با عشق-به-خود و شناخت-از-خود آغاز می شود، و سواد یهودی برای بقای درازمدت ما اهمیت اساسی دارد.

تلگرام یهود – اگر چند هفتهٔ گذشته را توی غار نگذرانده باشید، حتی اگر یهودی نباشید نمی توانید از این واقعیت که یهودی ستیزی بار دیگر به صدر اخبار بازگشته غافل بمانید: کانیه وست؛ ایروینگ؛ نیک فوئنتوس؛ انبوه تندروها که به توئیتر برمی گردند؛ سجدهٔ پرزیدنت دونالد ترامپ در مقابل یهودی ستیزی سر شام در مارآ لاگو؛ شروع برنامهٔ «ساتردی نایت لایو» مملو از تشبیهات یهودی ستیز؛ رفتار خصمانهٔ اعضای جامعهٔ اسرائیلی های عبری سیاه با هواداران یهودی که به مرکز بارکلی می آمدند، و تاخت و تاز چرخهٔ تمام نشدنی فیدبک های یهودی ستیز در شبکهٔ اجتماعی.

وقوع این اتفاقات در زمانی که یهودی پیشاپیش به بالاترین حد آن در حافظهٔ جمعی اخیر رسیده، گونه ای از تبدیل یهودی ستیزی به جریان اصلی است که از ۱۹۳۰ به اینسو شاهد آن نبوده ایم.

در مقام مدیرعامل «انجمن ضد افترا»، یک چیز را به خوبی آموخته ام و آن این است که نفرت وقتی به یهودیان می رسد، تبعیض نمی شناسد. هنگامیکه کانیه وست می گوید بازار موسیقی دست یهودی ها است، منظورش یهودیان ثروتمند یا یهودیان محافظه کار نیست. منظورش فقط حامیان حزب راستگرای «لیکود» اسرائیل یا آنها که از حزب چپگرای «مرتز» اسرائیل پشتیبانی می کنند، نیست. از یهودیان ارتدکس در تقابل با یهودیان اصلاح طلب حرف نمی زند. اشارهٔ او به همهٔ ما است.

نژادپرستان سفید هم که تئوریهای توطئه «جایگزینی عظیم» را در شبکه های اجتماعی دست بدست می کنند و می گویند یهودیان توطئه کرده اند رنگین پوست ها و مهاجرهای بیشتر وارد آمریکا کنند تا جای «سفیدها» را پر کنند هم دقیقا به همان ترتیب، همهٔ ما یهودیان را می گویند.

برای آنها مهم نیست که شما یکی از حامیان سرسخت «عظمت را به آمریکا برمیگردانیم» هستید یا عضو رسمی حزب «سوسیال دموکرات آمریکا». هیچکدام اینها اهمیت ندارد. اگر یهودی هستید، ماشه را رو به شما گرفته اند.

با اینهمه، در حالیکه دشمن همهٔ ما را به یک چشم نگاه می کند، به نظر می رسد که جامعهٔ یهودیان اکثر اوقات با تناقض و جنگ های درون-گروهی از هم گسیخته است.

ما در رابطه با مناسک و اعتقادات دینی اختلاف نظر داریم. در سیاست راهمان عمیقا از هم جدا است. در رابطه با «کشور اسرائیل» با هم همعقیده نیستیم، و گاه بگاه حتی در تعریف یهودی ستیزی نیز با هم اختلاف نظر داریم.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
The Blogs: In fighting antisemitism, Jews can be our own worst enemies https://blogs.timesofisrael.com/in-fighting-antisemitism-jews-can-be-our-own-worst-enemies/

ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ
«جاناتان گرین بلات» مدیرکل سازمان بین المللی «Anti-Defamation League (ADL)» )«اتحادیه ضد افترا») است.
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ