دیوان کیفری بین المللی و اسرائیل

روز جمعه، ۵ فوریه، دیوان کیفری بین المللی حکم کرد که صلاحیت قضایی لازم برای رسیدگی به پرونده جنایات جنگی و کشتاری که در اراضی فلسطینیان صورت گرفته را دارا است، و بار دیگر سازمان ملل متحد رویکرد تبعیض آمیز خود نسبت به اسرائیل را به نمایش گذاشت.

تصمیم دیوان کیفری بین المللی به شمول اراضی فلسطینیان در حوزهٔ قضایی خود، دری گشود به احتمال تحقیق علیه اسرائیل. [فلسطینیان در ۲۰۱۵ به دیوان کیفری بین المللی پیوستند و خواهان تحقیق در اقدامات اسرائیل طی جنگ ۲۰۱۴ در نوار غزه شدند. عملیات اسرائیل به منظور توقف شلیک راکت از غزه به داخل اسرائیل تنظیم شده بود، که پس از شبیخون اسرائیل به حماس در کرانه باختری در پی ربودن و قتل سه نوجوان اسرائیل توسط دو عضو حماس، شدت گرفته بود).

اما تحقیق دیوان کیفری بین المللی در خصوص اتهام جنایات جنگی اسرائیل، با استناد به کشته شدن غیرنظامیان، آخرین نمونه یهودی ستیزی است. اسرائیل به هر راه ممکن برای نجات غیزنظامیان و کاهش کشتار در هر یک از این جنگ ها که به اجبار به آن ورود کرده، دست یازیده، در حالیکه حزب الله، با بی رحمی، پایگاه های نظامی را بطور استراتژیک در نزدیکی مدارس و بیمارستان ها قرار می دهد، و جان شهروندان خود به خطر می اندازد. مأموریت حزب الله در تخریب چهره اسرائیل در جامعه جهانی، علت اقدام به چنین استراتژی هایی است. نفرت حزب الله از اسرائیل، به اضافه فقدان عطوفت نسبت به جان انسان، تروریست هایی بوجود آورده که هیچ چیز جلودارشان نیست. اسرائيل، حتی در میانهٔ جنگ، هر کار ممکن برای نجات جان غیرنظامیان کرد. با پیامک هایی که از طریق سلفون ارسال می کرد به مردم هشدا می داد، وقتی پهبادهای اسرائیلی به پشت بام خانه ها شلیک می کردند، به مردم خبر می داد که به پناهگاه بگریزند. اسرائيل، در حالیکه از خود در مقابل سازمان های تروریستی تحت حمایت ایران دفاع می کرد، بارها و بارها ناخواسته به جنگ کشیده شده است. استانداردهایی که اسرائیل و ارتش اسرائیل بر اساس آن عمل می کنند و استانداردهایی که حزب الله با آن سنجیده می شود، ذاتی متفاوت دارند.

از قضا، پنتاگون ایالات متحده عملکرد ارتش اسرائیل در هشدار به غیرنظامیان فلسطینی را مورد مطالعه قرار داده و تا آنجا پیش رفته که تیم «آنچه آموختیم» متشکل از افسران ارشد را فرستاد تا نیروهای دفاعی اسرائیل کار کنند و بیاموزند که در شرایط مشابه، چگونه می توان تلفات را به حداقل رساند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://blogs.timesofisrael.com/international-court-and-israel

عن الكاتب
آیلین صدیقی گبایزاده در شیراز بزرگ شده و در دوازده سالگی به ایالات متحده مهاجرت کرده است. علاقهٔ شدیدی که به روشنگری پیرامون یهودیان شرقی و سیر و سلوک و دستاوردهایشان دارد. هدف عمدهٔ او گشودن باب گفتگو پیرامون فداکاریهایی است که یهودیان شرقی ناچار برای حفظ جان، زیر فشار سرکوب حکومتها از خود نشان دادند.
تعليقات