روزی که منصور عباس به اعراب اسرائیلی گفت اسرائیل را بعنوان کشور یهود بپذیرند

تصویر: «منصور عباس» رهبر حزب «رعم» و «یوآو سگالویتز» معاون وزیر امنیت عمومی اسرائیل حین گفتگو دربارهٔ قانون برق در پلنومی در کنست، ۶ دسامبر ۲۰۲۱. (Olivier Fitoussi/FLASH90)
تصویر: «منصور عباس» رهبر حزب «رعم» و «یوآو سگالویتز» معاون وزیر امنیت عمومی اسرائیل حین گفتگو دربارهٔ قانون برق در پلنومی در کنست، ۶ دسامبر ۲۰۲۱. (Olivier Fitoussi/FLASH90)

اگر پیام منصور به گوش مخاطب درست پیام برسد، شاید یهودیان و عرب های اسرائیل رفتار درست پیش گیرند و همراه با هم در راه بهبود اوضاع برای همه بکوشند.

این روزها «منصور عباس» مدام همه را شگفت زده می کند. رهبر حزب اسلامگرای اسرائیل، که پیشینهٔ تندروتری از دیگر احزاب عرب اسرائیل دارد، اکنون در بیانیه ای بسیار صریح اعراب اسرائیلی را فراخوانده تا واقعیت و مشروعیت اسرائيل به عنوان کشوری یهودی را بپذیرند. سخنان او انعکاسی است از رویکرد عملگرای او در رابطه با جامعه و سیاست اسرائيل، هنگامیکه اول بار تصمیم تاریخی خود را برای پیوستن به دولت ائتلاف به رهبری نفتالی بنت نخست وزیر اتخاذ کرد.

آن زمان توجه درست و بجایی به این واقعیت بذل شد که برای اولین بار در تاریخ کشور اسرائيل، یک حزب سیاسی عرب در ائتلاف دولت مشارکت دارد، و نه تنها مشارکت، بلکه نقشی کلیدی در تشکیل و ادامهٔ بقای این دولت دارد. این امر از سوی بخش یهودی کشور به نشانه و بن‌مایهٔ بهبود روابط یهودیان و اعراب در درون جامعهٔ اسرائیلی تعبیر شد.

توجه کمتر، اما همچنان معتبر به این امر نیز بذل شد که عباس برای پیوستن به دولت، با توجه به سابقهٔ منتقد حزب خود در قبال اسرائيل، در واقع خطر کرد. و با این گام متعاقب، حزب وی نشان داد که آماده است در هنگام دشواری ها، به ویژه در آزمون بغرنج بودجه که با موفقیت به تصویب رسید، شانه بشانهٔ شرکای خود در دولت ائتلاف بایستد.

شایان ذکر است که در درازمدت، سخنان عباس دربارهٔ پذیرش موجودیت کشور یهود، اهمیتی خواهد یافت همسنگ اهمیت پیوستن او به دولت ائتلاف.

در واقع، این سخنان بر چهار جامعه تأثیری عمیق خواهد داشد.

اولی تأثیر را بر خود جامعهٔ اعراب اسرائیل خواهد داشت که مخاطب سخنان عباس بودند. در واقع، او داشت به جامعهٔ خودش می گفت ما می بایست از اختلافات قدیم گذر کنیم، واقعیت کشور یهودی را به رسمیت بشناسیم، و رو به جلو گام برداریم. نکته ای که در چنین نهفته است هم مواجهه با واقعیت است، یعنی اسرائيل آمده است که بماند، و نیز تشخیص این امر که ادامهٔ زیر سؤال بردن مشروعیت کشور یهودی، بیش از هر چیز، به زیان منافع شهروندان عرب اسرائيل است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://blogs.timesofisrael.com/the-day-mansour-abbas-told-israeli-arabs-to-accept-israel-as-a-jewish-state/

عن الكاتب
کنت جیکوبسون معاون ریاست لیگ ضدافترا است.
تعليقات