«روز اورشلیم» را چرا گرامی میداریم

از میان تمام نسلها، این شانس به نسل ما داده شده که به شهر رویاهای ملی خود بازگردیم.

من سه دلیل برای گرامیداشت «روز اورشلیم» میبینم:

اول از همه، ما نه تنها آزادی اورشلیم، بلکه نجات تل آویو را نیز جشن میگیریم. آنها که در روزهای پیش از درگرفتن جنگ شش روزه اینجا بودند، میتوانند به شما بگویند که حتی وجود کشور نوپای اسرائیل نیز در ۱۹۶۷ در خطر بود. آنزمان، نه تنها کشور ۱۹ ساله‌ٔ ما نجات یافت، بلکه تا کنون به وسعت آن چندین برابر افزوده شده، و به نواحی سرزمین اسرائیل چنانکه در کتاب مقدس یاد شده نیز بازگشته است.

دوم این که این بجا آوردن یک آرزو است. الی ویزل، برنده جایزه نوبل، یکبار گفت اورشلیم مردم را به گونه ای مرموز و غیرقابل توصیف به هم پیوند میدهد. او میگوید، «هنگامی که یک یهودی برای اولین بار از اورشلیم دیدن میکند، اولین بار نیست؛ این یک بازگشتی است به مبداء». یکی از دوستان من، مهاجر از اتیوپی، سالها پیش به من گفت در کودکی در آدیس آبابا، هربار او و خواهروبرادرانش یک لک لک میدیده اند که در آسمان پرواز میکرده، داد میزده اند« لک لک، لک لک، چه خبر از اورشلیم؟».

ناتان شارانسکی زمانی گفت که وقتی او و دوستانش به جرم خیانت علیه «وطن، روسیه» محکوم شدند، در دادگاه از آنها پرسیده شد خلاصهٔ دفاع خود را بیان کنند. شارانسکی در پاسخ گفته است «من چیزی برای ابراز در این دادگاه ندارم، اما به مردم اسرائیل، و به همسرم میگویم: سال آینده، در اورشلیم». ما اکنون تحقق یک پیشگویی دوهزارساله را زندگی میکنیم.

سومین و آخرین دلیل این که اگر ما امروز شاد هستیم، به خاطر عظمت چالش کنونی است، به خاطر فرصت بینظیری است که از میان تمام نسلها، به نسل ما داده شده است. بلیط ما برنده شده، و اکنون، با جایزه اش چه میکنیم؟ ماموریت ما این است که تمام این انرژی، تمام آن سوگندها و حسرتها و عبادات باستانی، که هزاران سال عمر دارند را به چیزی کارآ بدل کنیم، اورشلیم بهشتی، و اورشلیم زمینی را به هم پیوند دهیم، و اطمینان یابیم که این جا بواقع منادی جامعهٔ جایگزینی است برای سراسر جهان. ما به همان سو در حرکتیم.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://blogs.timesofisrael.com/yom-yerushalayim-why-rejoice/

عن الكاتب
«سیوان رحاو مئیر» - روزنامه نگار، نویسنده و مجری برنامه های رادیویی و تلویزیونی در اسرائیل است.
تعليقات