زباله جمع-کنی برای صلح، در قلب اسرائیل

طی یک طرح کم‌نظیر، شهرک نشینان یهودی و فلسطینی ها برای رسیدگی به سرزمین محبوب خود با هم همراه شدند.

چند روز پیش، در یک نشست رسانه های یهودی شرکت داشتم که صدها تن از روزنامه نگار و چهره های شبکه های اجتماعی از سراسر جهان را برای یک کنفرانس سه روز و نیمه در اورشلیم گرد هم آورده بود. روز اول، برنامه های سخنرانی و پانل های بحث و گفتگو یکی پس از دیگری، از سوی کارشناسان و مقامات منتخب در یکی از مراکز کنفرانس در «میشکانوت شعنانیم» اورشلیم، برگزار شد. برنامه روز دوم به شرکت کنندگان امکان می داد که برای تماشای واقعیات اسرائیل، یکی از چهار مسیر سفر با اتوبوس را انتخاب کنند. این برنامه شامل یکی از چهار گزینه مخصوص آن روز بود: مسیر ۱: ملت صنایع نوپا، فناوری پیشرفته، نوآوری، کارآفرینی؛ مسیر ۲: امنیت، همزیستی و شهرک نشینی؛ مسیر ۳: رفاه زندگی در اسرائیل: هنر، فرهنگ، سینماتوگرافی، رقص، غذاهای محلی؛ مسیر ۴: اورشلیم، قلب ملت: کوه معبد مقدس و دیوار ندبه. من اتوبوس همزیستی را انتخاب کردم که از «گوش اتزیون» می گذشت.

در یک سال گذشته، من عهده دار بیش از ۵۰ تور مسافرتی بوده ام که علاقه دارم نامشان را «شومرون ایمپکت تور» بگذارم و به این منظور تنظیم شده تا به تاثیرگذاران برجسته سراسر جهان فرصتی بدهد تا تجربه ای میدانی در شومرون داشته باشند. بسیاری، شومرون و گوش اتزیون را از زاویه وضعیت سیاسی «کرانه باختری» می شناسند. و چون گزارش های مربوط به این ناحیه در اخبار عمومی سراسر جهان بسیار زیاد است، بسیاری از مردم گمان می کنند آنچه دانستنی است را در باره این نواحی می دانند. اما بارها و بارها شاهد بوده ام که مهمانانم، مانند مهمانان تور گوش اتزیون، هنگامی که جرات می کنند از «کوه های تیره» واقعیت، که بر اساس تصاویر سطحی رسانه ای، تصور می کرده اند اینجا موجود است، عبور کنند، از تماشای غیرمنتظره های محل، ابراز حیرت کرده اند.

برنامه امروز دیدار با شماری از کارشناسان امنیتی بود که قرار بود توضیح دهند چرا حصار مانع، برای اسرائیل بسیار خوب است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://blogs.timesofisrael.com/cleaning-trash-for-peace-in-israels-heartland/

عن الكاتب
دیوید حاعیوری رئیس «کمیته یادبود قربانیان تروریسم» و رئیس «کمیته امنیت جاده ها» در شورای منطقه ای شومرون است. تخصص وی در روابط دولتی و رسانه ای بین المللی است. وی سخنرانی ماهر و از چهره های معروف شبکه های اجتماعی است. وی از بشردوستان، چهره های معروف و سرمایه گذارها در زمینه های برنامه ریزی استراتژیک، حمایت می کند.
تعليقات