سومین معبد مقدس یهودیان چرا منهدم شد؟

علمای تلمود چنان پیرامون تروریسم، شهرک‌ها، زنان دیوار ندبه، و رژه افتخار سخن می گویند انگار که دارند از خود شیطان حرف میزنند.

داستان: خاخام آکیوا و خاخام تارفون در بنآی براک نشسته بودند. خاخام تارفون گفت:‌ سومین معبد چرا منهدم شد؟

خاخام یهوشا گفت: به خاطر خودبینی زنان دیوار ندبه، که از گلوهاشان پیداشت، چنانکه گفته شده است، «شیپور خود را چنان بالا نبر؛ گستاخ و گردن افراشته سخن نگو». (Psalms 65:1)

کسانی هستند که میگویند: خاخام یشوشوا گفته است به خاطر تن زنان بوده، زیرا زنها در بازار رانهای خود را برهنه میکرده اند، و چنانکه گفته است «چشم انداختم و دیدم، و شباهتی به آتش دیدم: چنانکه از صلب او به پایین مشاهده میشد، شعله‌ های آتش؛ چنانکه از صلب او به بالا مشاهده میشد، درخشش نور، سرخی کهربا. (Ezekiel 8:1). . (و طلبه های گفتند: آقای ما، آیا ممکن است شیطانی که خداوند میفرماید یک زن باشد؟ او ساکت ماند).

خاخام آکیوا گفت: بخاطر مردهایی است که تن زنان را پوشاندند و چهره خداوند را در ایشان انکار کردند، چنانکه گفته شده است «و خداوند مرد را به چهره‌ی خود آفرید، به چهره‌ی خداوند، «او» را آفرید؛ مرد را و زن را آفرید». (Genesis: 1:27) .

اما در اینجا تناقضی در «برایتا» به چشم می آید! خاخام آکیوا گفت: سومین معبد چرا منهدم شد؟ به خاطر مردانی که چهره خداوند را در درون آنها که خواهان رابطه با کسانی از نوع خود بودند، انکار کردند، چنانکه گفته شده است، «و خداوند مرد را به چهره خود آفرید، به چهره خداوند، «او» را آفرید؛ مرد را و زن را آفرید؛ (Genesis 1:27) . مشکلی در کار نیست!

اینجا، خاخام آکیوا پیش از قتل «شیرا بانکی» به ضرب چاقو سخن میگوید، و آنجا پس از قتل «شیرا بانکی» به ضرب چاقو سخن می‌گوید.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://blogs.timesofisrael.com/why-was-the-third-temple-destroyed/

عن الكاتب
«شانیا آبرامسون» از ساکنان نیمه‌-برزیلی نیویورک است. پس از اتمام تحصیلات در زمینه‌ی تاریخ و مطالعات یهودیت در دانشگاه «جانز هاپکینز»، به اورشلیم مهاجرت کرده است. وی همچنین در انستیتو «دریشای مانهاتان» تورات خوانده است و به فوتبال و شعر علاقمند است.
تعليقات