سیاست های ساختگی و امیدهای واهی در انتخابات اسرائیل

به شیوه ترامپی، نتانیاهو به چپی ها، رسانه، پلیس، و دادگاه ها – به عبارت دیگر به بنیان های دموکراسی – حمله کرد.

انتخابات اسرائیل به پایان رسید؛ حدس بزنید نتیجه را. احزاب جناح راست و احزاب ارتدکس افراطی بار دیگر دولت ائتلاف تشکیل خواهند داد، به رهبری کی؟ شخص بنیامین نتانیاهو (و همسرش سارا و پسرشان یائیر)، با حمایت کامل رؤسای جمهور، ترامپ و پوتین. این افراطی ترین دولت ملی گرا و افراطی ترین دولت ارتدکس در تاریخ اسرائیل خواهد بود.

آیا واقعا کسی تعجب کرده است؟ آیا مردم فکر می کردند هودینی سیاست اسرائیل – که بار دیگر از هر فرصت استفاده کرد و پایگاه های وفادار به خود را بیرون کشید تا دسته دسته به او رأی بدهند – در انتخابات شکست می خورد؟ به شیوه حال-به-هم-زن ترامپ، حمله های او به «چپی ها» (بخوانید «خائنان»)، رسانه، پلیس، دادگاه ها – به عبارت دیگر، بنیان های دموکراسی – «پایگاه» غیردموکراتیک حفظ او در قدرت، علیرغم تمامی محکومیت های قانونی علیه وی را آشکار ساخت. در روند رای-دهی، بار دیگر احساسات و تمایلات شرورانه بر منطق و عقل سلیم پیشی جستند. به عبارت دیگر، «سیاست های ساختگی» نتانیاهو، که دیگر از هر گونه انگیزه دموکراتیک عاری است، و فاقد هر گونه برنامه مثبت واقعی برای مشکلات پیش روی مردم اسرائیل است، برندهّ روز شد، دقیقا همانطور که همین سیاست ها در آمریکا، مجارستان، برزیل، و دیگر کشورهایی که شیوه های «عوام پسند»، بخوانید جناح راست افراطی، رسم روز است، برنده می شوند.

شهروندان اسرائیل – و مردم روشن بین سراسر جهان – برای مدتی امید مختصری داشتند که یک حزب درهم برهم «میانه رو» به رهبری چهار مرد سفید اشکنازی، که سه تاشان ژنرال های سابق هستند، و دوتاشان هیچ پیشینه ای در عرصه سیاسی ندارند، و یک رهبر میانه رو سهل الوصول، یائیر لاپید، که دیدگاه‌ هایش بیشتر جناح راستی است، خواهند توانست معجزه ای صورت دهند و نتانیاهو را برکنار کنند. اما بی بی به این گروه که بیشتر جناح راستی هستند، لقب «چپی ها» داد، و همین، اگرچه از بیخ دروغ بود، کارگر افتاد. علاوه بر این، این حزب تازه که به آن «آبی و سفید» می‌ گویند – رنگ های پرچم اسرائیل، و هیچ ایدئولوژی مشخصی به جز بی‌ بی-ستیزی (مبارزه با فساد!) نداشت، هیچ گزینه ایدئولوژیک جایگزینی در مقابل لیکود مطرح نکرد به جز این که آنها [هنوز] فاسد نیستند، و و از آنجایی که اینها در واقع هیچ شانسی برای تشکیل ائتلاف نداشتند، به شهروندان اسرائیل امید واهی بخشید.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://blogs.timesofisrael.com/fake-politics-and-false-hopes-in-the-israeli-elections/

عن الكاتب
خاخام دکتر ران کرونیش مدیر و بنیانگزار شورای همکاری های بینامذهبی در اسرائیل (آی سی سی آی) است و در ۲۵ سال گذشته این نهاد را اداره کرده است. به قلم او پنج کتاب منتشر شده است. هم اکنون بر روی کتاب تازه ای درباره صلح آفرینان اسرائیل و فلسطین کار می کند.
تعليقات