شاید بنی گانتز دقیقا همانی باشد که اسرائیل نیاز دارد

دانستن نظر او پیرامون موضوعات گوناگون اهمیت دارد، اما مهمتر از آن این است که بدانیم چگونه رهبری است او.

در گرمای سوزان تابستان ۱۹۸۱، به همراه سربازان همخدمتی ام، تازه در حال انتقال به گردان چتربازان «ناخال» بودیم. ناگهان، یک تخمین غلط در گیرودار پرتنش تمرینات آزمایشی، به حادثه ای انجامید، تلفاتی داد و فرمانده گردان ما بلافاصله معزول شد. این واقعه به افتراق، سردرگمی، و تضعیف روحیه سربازان منتهی شد. در عرض یک روز، افسر تازه ای اعزام شد تا ماجرا را جمع کند و ما را دوباره سروسامان دهد. افسر تازه، که ۲۲ ساله بود – تقریبا همسن و سال برخی از سربازانی که زیر دستش بودند – برای چنین مسؤولیتی جوان به نظر می آمد. این اولین بار بود که به فرماندهی گردان می رسید اما در طول دو ماه، بنی گانتز موفق شد اوضاع را متحول کند.

تحت فرماندهی او، ما به سرعت به تیمی با روحیه قوی، با انگیزه قوی، و متمرکز تبدیل شدیم، و به عنوان بهترین گردان چترباز، برنده اول رقابت ها شدیم. اگرچه ما از پیشینه‌ های گوناگون می آمدیم اما همه بر سر یک چیز توافق داشتیم: دست سرنوشت بنی گانتز را تا ریاست ستاد ارتش اسرائیل پیش خواهد برد. در مسیر پرماجرای پیشه نظامی خود، توانایی های درخشان افسر جوان آن زمان، او را به نقطه عطف امروز وی – و ورای آن – کشانده است.

امروز، بنی گانتز در مسیر خود به جلو رفته، تا جایی که حزبی سیاسی تشکیل داده است. اما این بار، سامانه سیاسی کشور ما است که دچار افتراق، سردرگمی و ضعف روحیه شده است. پرسش های بسیاری پیرامون سیاست های مورد نظر وی مطرح می شود. و این پرسش ها مشروع اند. این نیز حقیقت دارد که گاه تلمود «سکوت» را نشانه «عقل» می داند. مسلم است که گانتز پس از مشاوره با کارشناسان بسیاری که می بایست، استراتژی خود برای تحول کشور را شکل خواهد داد. (در زمینه هایی مانند سیاست های زیست-محیطی و یا توان‌-بخشی به دادگاه ها و قوای مجریه، هیچ سیاستی بدتر از این که در ده سال گذشته داشته ایم نخواهد بود). اطمینان دارم همانگونه که گانتز این هفته به صراحت و با اتکا به اصول اخلاقی در خصوص برخورد با نابجایی ناشی از قانون کشور-ملت سخن گفت، به زودی از مواضع او در خصوص دیگر امور کلیدی نیز مطلع خواهیم شد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://blogs.timesofisrael.com/benny-gantz-may-be-just-what-israel-needs/

عن الكاتب
پروفسور آلون تال، رئیس دانشکده سیاست عمومی دانشگاه تل آویو و از فعالان مجرب محیط زیست است.
تعليقات