شهرک‌ های کرانه باختری و انتخابات اسرائیل

مساله امنیت و شهرک های کرانه غربی چه تاثیری بر انتخابات ۲۰۱۹ اسرائیل خواهد داشت؟

در ۹ آوریل، هنگامی که اسرائیلی ها برای دومین بار در چهار سال گذشته پای صندوق های رأی خواهند رفت تا در انتخابات عمومی رأی خود را به صندوق بریزند، با دسته ای از مسائل سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی مواجه خواهند شد. این بار، می بایست یک عامل دیگر را هم در محاسبات خود در نظر بگیرند: اتهامات جنایی فساد و کلاهبرداری که پلیس به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر وارد کرد، نخست وزیری که می خواهد به دور پنجم نخست وزیری خود برسد و امیدوار است از دیوید بن-گوریون، که در طولانی ترین دوران زمامداری اسرائیل را داشته است، جلو بزند.

اما اگر بتوان از گذشته درسی گرفت، امنیت می بایست اولویت اول ایشان باشد. امنیت، همه مسائل دیگر را از اهمیت می اندازد زیرا پای موجودیت اسرائیل که از سوی انکارگرانی در میان جنبش ملی فلسطینیان، ایران و حزب الله به چالش کشیده شده را به میان می کشد.

چنانکه نویسنده اسرائیلی میکا گودمن در معضل ۶۷: چپ، راست، و میراث جنگ شش روزه (انتشارات دانشگاه یئل) می نویسد، «نقش مناقشات اعراب و اسرائیل بر وجدان اسرائیل چنان عظیم است که می توان گفت سلطه کامل دارد. اگرچه اسرائیلی ها به مسائلی مانند مالیات، نابرابری اجتماعی اقتصادی، و رابطه مذهب و دولت اهمیت می دهند، اما رأی خود را بر پایه این مسائل به صندوق نمی ریزند. اسرائیلی ها به حزبی رأی می دهند که در رابطه با این مناقشه، موضع ایشان را نمایندگی می کند».

او می افزاید «وضعیت منحصر به فردی که این مناقشه در درون گفتمان سیاسی اسرائیل داراست، همچنان از پیامدهای اذعان نشده جنگ شش روزه است».

در نتیجه، سه ماه دیگر که اسرائیلی ها پای صندوق های رأی می روند، بار دیگر به آینده‌ کشور ۷۱ ساله خود خواهند اندیشید.

همچنان که به معضل ابدی موجودیت می اندیشند، به احتمال بسیار زیاد، اشغال کرانه باختری از سوی اسرائیل – که در جنگ شش روزه از اردن تصرف شد – و سرنوشت شهرک هایی که از ۱۹۶۷ به این سو اسرائیل در آنجا ایجاد کرده را در خاطر خواهند داشت.

در حال حاضر، ۴۰۰۰۰۰ هزار یهودی در ۱۲۷ شهرک نشین کرانه باختری زندگی می کند. علاوه بر آن، ۲۱۰۰۰۰ یهودی در اورشلیم شرقی که اسرائیل در ۱۹۶۷ به انضمام خود در آورد، می زید. هفتصد یهودی در ناحیه محصوری در حبرون جا خوش کرده اند. چند هزار نفر در شهرک های غیرمجاز ساکن شده اند.

مساله اشغالگری و شهرک نشینی، مساله‌ای است درهمبافته، زیرا ۲.۸ میلیون عرب فلسطینی در کرانه غربی زندگی می کند که بدون آن هر گونه مذاکره بر سر راه حل دو کشور برای دو ملت غیرممکن است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://blogs.timesofisrael.com/west-bank-settlements-and-israels-election/

عن الكاتب
شلدون کیرشنر روزنامه نگاری ساکن تورنتو است. او در مجله آنلاین خود در آدرس زیر می نویسد SheldonKirshner.com
تعليقات