شکستن سکوت درباره «شکست سکوت»

من نیز سکوتم را می شکنم. اسم من توویا بوک است و من هم در نیروی دفاعی اسرائیل خدمت کرده ام و من هم از شنیدن این شایعه در اطراف خودم خسته ام و نمی توانم سکوت را ادامه بدهم و تصمیم به شکستن این سکوت گرفتم.

خدمت من در لبنان بود، در غزه، در یهودیه و سامره. سرباز بودم و در واحدی در خط مقدم. سال ها به ذخیره خدمت کردم. آموزش های دشوار نظامی دیدم و دوره های آموزشی زیادی را در ارتش گذراندم. در شمار زیادی از عملیات نظامی در درون کشور و خارج از مرزها شرکت کردم و می بایست تصریح کنم که هرگز «دستوری غیررسمی» دریافت نکردم. هرگز در عملیاتی شرکت نداشتم که به عمد مردم بیگناه را مورد حمله قرار داده باشد. در تمام جلسه های اطلاعاتی پیش از عملیات، هر چقدر کوچک یا بزرگ، بر حفظ ارزش های نیروهای دفاعی تاکید شد. من به سال های خدمت خود و به تمام کسانی که همراه با آنها خدمت کردم، افتخار می کنم. افتخار می کنم که همراه با بهترینِ بهترین های مردم اسرائيل بوده ام.

من به کشورمان، و به دموکراسی اسرائیل افتخار می کنم. عقیده من این است که گفتگو از اسرائيل و نیروهای دفاعی راه و روشی دارد که شامل دروغگویی و دریافت حمایت مالی از کشورها و سازمان های خارجی و آلوده کردن نام دولت اسرائيل، ارتش آن، و مردم آن نمی شود.

راهی برای انتقاد از نیروهای دفاعی وجود دارد اما این انتقاد می بایست منصفانه و صادقانه باشد. از جمله می بایست همراه با تمام اطلاعات و تمام منابع بدنه تحقیق و بازپرسی نیروهای دفاعی که با صداقت و ایمان به کار خود مشغولند و تمام تحقیقاتی که ضمن آن از دستورات و اصول نیروهای دفاعی تخلف می شود، یاد کرده شود.

سازمان غیردولتی «شکست سکوت» که از سازمان های جهانی کمک های مالی دریافت می کند، که برخی از آنها آشکارا موجودیت دولت اسرائیل را انکار می کنند، چنین روشی را به کار نمی گیرند. بخش بزرگی از ادعاهای این سازمان به طور ناشناس ابراز شده اند و هیچ گونه جزئیاتی برای شناسایی اطلاعات ندارند و حتی به بدنه تحقیقاتی نیروهای دفاعی داده شده اند. این ادعاها مستقیما به سازمان های جهانی مخالف با اسرائيل و نیروهای دفاعی ارائه شده اند. این سازمان در بررسی و تحقیق در باره این ادعاها شرکت ندارد، و ترجیح می دهد این داستان های مخرب را بدون راستی آزمایی اولیه به خارج از مرزها بفرستد.

اخیرا، پس از بازدید از پایگاه هوایی آی.ای.اف با گروهی از ایالات متحده که من راهنمایشان بودم، ما با خلبان یک اف ۱۵ برخورد کردیم که تابستان گذشته هفده ماموریت هوایی علیه یک هف در غزه داشته و هر هفده بار ماموریت در نیمه قطع شده. یکی از میان گروه پرسید آیا خسته و عصبی نشدی؟ خلبان پاسخ داد:

خسته کننده نیست. بهترین ویژگی نیروی دفاعی اسرائیل است. به من اجازه نمی دهند به هدفی حمله کنم که مردم بیگناه غیرنظامی در تیررس اش هستند. و من تا آخر عمر تحت تاثیر پیامدهایش باشم.

در طول خدمت من در نیروی دفاعی، آسیب نرساندن به مردم بیگناه غیرنظامی جلو چشمم بود. ترجیح می دادم خودم بمیرم اما غیرنظامیان بیگناه را نکشم و با این عذاب وجدان زندگی نکنم.

سرهنگ ریچارد کمپ، سی.بی.ای، از کارشناسان معتبر نظامی بریتانیا، که فرمانده عملیات نیروهای انگلیسی در افغانستان بود می گوید:

«بیش از تمام ارتش های دیگر در تاریخ جنگ ها، ارتش اسرائيل تلاش کرده است که آسیب به مردم بیگناه در منطقه جنگی به حداقل ممکن برسد.»

واقعیت فعالیت های نیروهای دفاعی تصویری است در تضاد با آن چه که سازمان غیردولتی «شکست سکوت» سعی در نمایش آن دارد.

عن الكاتب
«توویا بوک» نویسنده کتاب «به خاطر صیون»:‌ برنامه ای در یادگیری اسرائيل، راهنمای تورهای مسافرتی که دارای مجوز وزارت ‪گردشگری‬ اسرائيل است. وی همچنین کاندید دوره دکترا در کانادا در آموزش عبری است. توویا بوک در لندن به دنیا آمده و انگلیس و آفریقای جنوبی بزرگ شده است و پس از مهاجرت به اسرائیل در ۱۷ سالگی و تحصیل در موسسه مذهبی «یشیوا»، داوطلب کار در نیروی دفاعی شد و در یکی از واحدهای معتبر خدمت کرد. پس از دوره های گوناگون تحصیلی و شغلی، وی اکنون مشغول کار بر روی کتاب دیگری در تاریخ مردم یهود است.
تعليقات