صبوری در روزهای تیره و تار کنونی برای عرب-ها و یهودی‌-ها وظیفهٔ شهروندی است

تصویر: منصور عباس، نمایندهٔ کنست از حزب «رعم»، در کنفرانس روزنامهٔ «هایوم اسرائیل»، اورشلیم، ۶ سپتامبر ۲۰۲۳. (Yonatan Sindel/Flash90)
تصویر: منصور عباس، نمایندهٔ کنست از حزب «رعم»، در کنفرانس روزنامهٔ «هایوم اسرائیل»، اورشلیم، ۶ سپتامبر ۲۰۲۳. (Yonatan Sindel/Flash90)

ترس از بالا گرفتن تنش-های موجود تا حدی که به درگیری فیزیکی بکشد، ترسی است موجه – همهٔ ما می-بایست در احتراز از تهییج بکوشیم.

بعد از حملهٔ‌ وحشیانهٔ ۷ اکتبر در «خطّهٔ غزه» که به کشتار بیش از ۱۴۰۰ شهروند، شامل ۲۰ شهروند عرب منجر شد، و متعاقب آن، اعلان جنگی که جان هزاران نفر، به ویژه زنان و کودکان را در نوار غزه گرفته است، من شهروندان عرب و یهودی کشور را خطاب قرار دادم. با دغدغهٔ ایمنی و حیات بسیاری از مردم، از همه خواستم به مسؤولیت شهروندی خود عمل کنند و با خویشتن-داری، روشن-بینی، و رواداری عمل کنند؛ و نظم و قانون را رعایت کنند. علیه حوادثی که احتمال دارد تبدیل به خشونت فیزیکی، لفظی، یا مکتوب شود، هشدار دادم. دیوارنگاری تخریبی املاک عمومی و خصوصی را محکوم کردم، و علیه تهییج و ترویج شایعات بی-اساس سخن گفتم.

امروز بار دیگر، به خصوص خطاب به جوانان و دانشجویان می-گویم:‌ مراقب آنچه روی شبکه-های اجتماعی می-نویسید و منتشر می-کنید، باشید، به ویژه اگر این متن-ها حامل پیامی در نقض قانون باشند، احساسات را برانگیزند، و یا تحریک-آمیز باشند. حتی اگر متنی اندکی به چنین تعابیری نزدیک باشد شما را در معرض تحقیق، تعقیب، و مجازات قانونی قرار می-دهند. از آن بدتر، برخی از متونی که روی شبکه-های اجتماعی منتشر می-شود، ممکن است تنش میان دیگر افراد و گروه-ها را تشدید کند و موجب خشونت شود.

این نگرانی نیز هست که وضعیت داخل کشور متشنج شود و میان شهروندان عرب و یهودی برخورد فیزیکی رخ دهد. این نگرانی-ها موجه و ملموس-اند. نمی-توانیم به چنین نگرانی-هایی بی-اعتنا باشیم و اهمیت آن را دست کم بگیریم. ما، شهروندان عرب و یهودی، می-بایست به دنبال چاره-ای باشیم، و این چاره را می-توان از طریق پیام-های اطمینان-بخش بدست آورد. طرح-هایی با مشارکت عرب-ها و یهودی-ها ممکن است از تشنج بکاهد، به ویژه میان همسایه-ها و هم-محله‌های یک شهر یا یک ناحیه. می-بایست تنش-هایی که در محیط کار، دانشگاه، مؤسسات دولتی، و در کل در عرصهٔ عمومی پدید می‌-آید را کاهش دهیم. ایجاد اعتماد در واقعیت کنونی کار آسانی نیست، اما چارهٔ دیگری هم موجود نیست.

در حال حاضر، برای اولین بار در ۵۰ سال گذشته، کشور اسرائیل در وضعیت اعلان جنگ قرار گرفته است. در چنین وضعیت، کشور می-بایست تمامی قوانین اضطراری که شاید منجر به تنزل عرصهٔ دموکراسی شود را فعال کند. در وضعیت اضطراری، بطور خودکار به پلیس و مقامات امنیتی قدرتی وسیع برای مدیریت فوری و مستقیم بر انتشار هر چیزی که به زعم آنها آسیب امنیتی یا اقدام به آسیب امنیتی به کشور و شهروندانش باشد داده می-شود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://blogs.timesofisrael.com/for-arabs-and-jews-in-israel-these-dark-days-patience-is-a-civic-duty/

 

 

ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ
منصور عباس نمایندهٔ کنست و رئیس حزب «رعم» است.
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ