طرح پیشنهادی پرزیدنت هرتزوگ بی-نقص نیست اما مورد حمایت من است

تصویر: ناتان شارانسکی «رفیوزنیک» پیشین [یهودیان اتحاد جماهیر شوروی که اجازهٔ ترک کشور و مهاجرت به اسرائیل به ایشان داده نمی-شد]، «زندانی صیون»، و از ناراضیان اتحاد جماهیر شوروی پیشین، نیز وزیر کابینهٔ اسرائیل، در کییف، اوکراین، ۶ اکتبر ۲۰۲۱. (AP Photo/Efrem Lukatsky)
تصویر: ناتان شارانسکی «رفیوزنیک» پیشین [یهودیان اتحاد جماهیر شوروی که اجازهٔ ترک کشور و مهاجرت به اسرائیل به ایشان داده نمی-شد]، «زندانی صیون»، و از ناراضیان اتحاد جماهیر شوروی پیشین، نیز وزیر کابینهٔ اسرائیل، در کییف، اوکراین، ۶ اکتبر ۲۰۲۱. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

وقتی اسرائیلی-ها رو در روی هم قرار می-گیرند، «نه» گفتن با همان قاطعیت و خشونتی که وقتی من به ک.گ.ب. می-گفتم مناسبت داشت، اشتباه مصیبت-باری است.

من امیدوار بودم طرح پیشنهادی، متفاوت از این باشد. اما علیرغم آنکه توقع من برآورده نشد، از طرح پرزیدنت ایتسخاک هرتزوگ حمایت می‌کنم.

چرایش این است.

هنگامی که من در گولاک زندانی بودم، زندگی دشوار، اما ساده بود. از محرومیت، انزوا، سرما، در عذاب بودم اما تنها کاری که باید می-کردم این بود که مدام به ک.گ.ب. بگویم «نه». همیشه، و بویژه در دشوارترین لحظات از ته دل اطمینان داشتم که تمامی یهودیان پشتیبان من هستند، و همچنان که من «نه» می-گویم، آنها من را حمایت می-کنند.

وقتی هواپیمای من در اسرائیل به زمین نشست، زندگی آسان-تر و شادتر شد، اما بغرنج-تر هم شد. من که آنموقع دیگر در حلقهٔ عزیزان خودم و مردم خودم بودم دیگر قادر نبودم خود را تنها به وظیفهٔ سادهٔ انکار فشارهای دشمن متعهد و محدود بدانم. برعکس، می-بایست انتخاب می-کردم در گسترهٔ وسیع عقاید، سیاست-ها، ایده-ها، در جایی که هیچکس دشمن من نیست، جایی که هدف غایی، نه شکست یک دشمن، بلکه شکل دادن به جای مشترک و آیندهٔ مشترک است، کجا باید بگویم «آری» و کجا باید بگویم «نه».

همچنانکه در این عرصه پیش می-رفتم، همیشه بیاد داشتم که چگونه مردم من – همهٔ مردم من – در سلول مجازاتی که در آن بودم به من قدرت و استقامت می-بخشیدند. همیشه بیاد داشتم که حتی صریح-ترین و بلندترین صداهای سیاسی مخالف من در اسرائیل در ماهیت خود هنوز در این هدف مشترک عظیم متحدان من هستند. همیشه بیاد داشتم که حتی اگر وقتی من می-گویم «نه» آنها بگویند «آری»، یا برعکس، هدف نهایی ما جدایی از یکدیگر نبوده، بلکه شکل بخشیدن به کشور عزیزی است که مال همهٔ ما است.

می‌-ترسم در این هفتهٔ گذشته این حقایق را فراموش کرده باشیم. ائتلاف بدون توجه به رنج و امید میلیون-ها شهروند کشور، برنامهٔ اصلاحات خود را پیش می-برد. بعضی از معترضان به صراحتی کاملا آشکار اعلام کرده-اند که مخالفت ایشان با چیزی گسترده-تر از یک اصلاحات مشخص است و گفته-اند که اصل مشروعیت دولت منتخب را قبول ندارند، و به این ترتیب رأی هموطنان خود را انکار می-کند. هدف برخی سخنانی که اینروزها می-شنویم مذاکره بر سر آیندهٔ مشترک ما نیست، بلکه از تمایل به بیرون کشیدن این آینده «از چنگ طرف مقابل»، و هدایت آن به شکلی یکجانبه، و با اعمال زور است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://blogs.timesofisrael.com/president-herzogs-initiative-not-perfect-but-i-support-it/

ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ
ناتان شارانسکی از سیاستمداران، کنشگران حقوق بشر، و نویسنده-ای است که به عنوان یک «رفیوزنیک» ۹ سال در فاصلهٔ سال-های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ در زندان-های اتحاد جماهیر شوروی زندانی بود. شارانسکی از ژوئن ۲۰۰۹ تا اوت ۲۰۱۸ ریاست کمیتهٔ اجرایی «آژانس یهود» را به عهده داشت.
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ