گزارش ها

فراخوان اصلاحات مذهبی در اندونزی استبداد اسلامی را به چالش کشیده است

در نگاه اول، مباحثهٔ علمای اسلامی پیرامون مشروعیت سازمان ملل متحد و دولت-ملت ها مبهم به نظر می آید. اما ابهامی در کار نیست. برعکس، بالقوه بحثی انقلابی است.

علمای دین، به رهبری «نهضت العلما» که بزرگترین و تقریبا میانه-روترین جنبش جامعهٔ مدنی مسلمان در بزرگترین کشور دموکراتیک و اکثریت-مسلمان جهان است، امیدوارند که این مشروعیت-بخشی، چشم انداز خلافت و دولت اسلامی فراملی که به عنوان جایگزین نظم جهانی حاکم از سوی گروه‌های اسلامی ستیزه جو مانند القائده و داعش موعظه می شود را از صحنه خارج کند.

بنا به قوانین دینی، اگر مشروعیت سازمان ملل به رسمیت شناخته شود، منشور سازمان ملل متحد، و ارجاعات آن به «حقوق بنیادین بشری… کرامت و ارزش انسان، [و] … حقوق برابر مردان و زنان» برای امضا کنندگان مسلمان منشور از نقطه نظر قانونی لازم الاجرا خواهد بود.

در چنین صورتی، مشروعیت بخشی دینی، زهر اکثر تمایلات ضدمسلمان که معمولا موجب می شود رویکرد و وفاداری مسلمانان به دولت زیر سؤال برود را می گیرد.

این تمایلات، برای نمونه، اخیرا که یکی از مجریان جنجالی ملی گرای هندوی برنامهٔ اخبار Z، که به زبان هندی پخش می شود، پرسید «آیا مسلمانانی که سرود ملی کشور را می خوانند، کافر بشمار می روند»، آشکار بود.

تلاش به اصلاح فقه اسلامی به گونه ای که ایدهٔ دولت-ملت، و سازمان ملل متحد را بپذیرد، بخشی از تلاش نهضت العلما برای ایجاد اصلاحات در فقه اسلامی و تشویق دیگر مذاهب به اتخاذ نگاه انتقادی به وجود مفاد بالقوه مشکل ساز و در راستای مقابله با تندروی و خشونت دین-محور است.

اینجاست که جنبهٔ انقلابی آن فعال می شود.

اصلاح فقه اسلامی یکی از ستون های استراتژی استبداد دینی جهان اسلام که برای تضمین حضور رژیم سرکوبگر طراحی شده است را به چالش می کشد.

رهبران مسلمان، و به تقلید از آنان، همتایان غربی ایشان، از یازده سپتامبر به اینسو، بیش از دو دهه است که اصرار می ورند اسلام و فقه اسلامی نیاز به اصلاح ندارد. ایشان می گویند این جهادی ها هستند که خوانش اشتباه و تعبیر اشتباه از اسلام به دست می دهند.

و خودکامگان، به این ترتیب، انتقاد از حکومت ظالمانه و سرکوبگر خود که ذره ای مخالفت را برنمی تابد و بالقوه موجب تحریک خشونت می شود را در نطفه خفه می کنند.

نفی جهادی ها به عنوان منحرفان از دین، به جای معرفی آنها به عنوان تولیدات همان مفاد مشکلساز فقه اسلامی که خشونت را توجیه می کند، مانع از انتقاد به عنوان ابزار ضروری مبارزه با خشونت، و پیشبرد اسلام میانه-رو است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://blogs.timesofisrael.com/indonesian-call-for-religious-reform-challenges-muslim-autocracy/

ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ
دکتر جیمز ام. دورسی، از روزنامه نگاران معتبر، و از پژوهشگران ارشد انستیتویی خاورمیانهٔ دانشگاه ملی سنگاپور است. کتاب «جهان ناآرام فوتبال خاورمیانه» به قلم اوست.
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ