مناقشات خاورمیانه هرگز توجیهی برای یهودی ستیزی نیست

تصویر:‌ عکس از  ویدئوی اتوموبیل فلسطینی که در اوج جنگ اسرائیل و حماس در ۲۰۲۱ از جادهٔ فینچلی می گذرد و گفته می شود حین عبور رو به عابران پیاده ناسزاهای یهودی ستیز فریاد می کرده است. (Credit: Jewish News)
تصویر:‌ عکس از ویدئوی اتوموبیل فلسطینی که در اوج جنگ اسرائیل و حماس در ۲۰۲۱ از جادهٔ فینچلی می گذرد و گفته می شود حین عبور رو به عابران پیاده ناسزاهای یهودی ستیز فریاد می کرده است. (Credit: Jewish News)

تصاویر هولناکی که «بنیاد امنیت اجتماعی» (CST) منتشر کرده و نشان می دهد رویدادهای یهودی ستیز به شکل بیسابقه ای در لندن و سراسر بریتانیا افزایش یافته، بسیار نگران کننده و لکهٔ ننگی بر دامن جامعهٔ ما است.

این تصاویر، آشکارا نشان می دهند که ما در جایگاه شهر، و در جایگاه کشور، برای ریشه کن کردن رفتار مسموم یهودی ستیزی که منجر به خیزش اینگونه نفرت پراکنی خطرناک در خیابان های ما می شود می بایست بسیار بیشتر تلاش می کردیم.

از زمانی که من به مقام شهرداری برگزیده شده ام، به پلیس کلانشهر لندن دستور دادم در رابطه با یهودی ستیزی سیاست «عدم تحمل» پیش گیرد.

قانون با مروجان جنایات تهوع آور نفرت محور همیشه با جدیت کامل برخورد می کند.

با این وجود می دانم این آمار که، صادقانه بگویم، شرم آورند و انسان را به فکر فرو می برند، نشان می دهد که ما می بایست در دفع کامل یهودی ستیزی در هرکجا و هر زمان که سر بلند می کند، تلاش خود را دو برابر کنیم.

یهودیان لندن و یهودیان بریتانیا می بایست بتوانند بدون ترس و دلهره زندگی، کار و عبادت کنند.

در جوامع یهودی ما هیچ کس نمی بایست حین بردن فرزندش به مدرسه یا رفتن و برگشتن از کنیسا مورد آزار، اذیت، و خشونت قرار گیرد.

به همین خاطر است که من به روشنگری علیه یهودی ستیزی ادامه می دهم و شانه به شانه برادران و خواهران یهودی می ایستم، حمایت مناسب از قربانیان را تضمین می کنم، و تضمین می کنم پلیس با نهایت جدیت لازم با این رویدادها برخورد کند.

نیز، تضمین می کنم همچنان از محل بودجه شهرداری مبلغ هنگفتی که پیش از این سابقه نداشته در سازمان های مردم نهاد و جامعه مدنی که فعالیت شایسته ای در راه برچیدن نفرت پراکنی دارند، موانع را از سر راه بر می دارند و جوامع را به هم نزدیک می کنند، اختصاص دهم.

به رابطهٔ قوی و طولانی مدتی که شهرداری در دوران من با بنیاد امنیت اجتماعی دارد افتخار می کنم. به همکاری با یکدیگر و حمایت و محافظت از جامعهٔ یهودیان لندن تعهد دارم، و مصمم هستم که یهودی ستیزی را یکبار برای همیشه از شهر بیرون برانم.

چنانکه گزارش بنیاد امنیت اجتماعی نشان می دهد، درگیری ها، و افزایش تنش ها در خاورمیانه معمولا موجب افزایش رویدادهای یهودی ستیز در انگلیس می شود.

و این مطلقا غیرقابل قبول است.

وقایعی که در ماورای بحار روی می دهد هرگز نمی بایست بهانه ای برای ایجاد افتراق در میان جوامع لندن نشین باشد و یا موجب نفرت علیه یهودیان بشود.

اقدامات هماهنگ برای پاسخ و غلبه به بلای یهودی ستیزی تنها راهی است که در پیش داریم.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://blogs.timesofisrael.com/conflict-in-the-middle-east-can-never-justify-antisemitism/

ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ
نویسنده متن صادق خان، شهردار لندن است.
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ