من یک یهودی‌ام، با پوستی روشن‌. «سفید پوست» نیستم

من «سفید پوست» نیستم.

چون یهودی‌ها مردمی هستند از نژادهای گوناگون، از آبنوس تیره تا سفید مرمری، که می‌توانند پیشینه‌ی دی.ان.ای خود را برسانند به سرزمینی قد ناخن انگشت.

و ما، «سفید پوست» نیستیم.

و بنا به داده‌های علمی و ژنیتیکی، در طول تاریخ در آمریکا با ما به عنوان «ناسفید» رفتار کرده‌اند.

در زمان پدربزرگ و مادربزرگ من، «ورود سگ و یهودی ممنوع» بوده است.

در زمان مادر من، شمار یهودیان یک مدرسه از حد معینی نمی‌بایست بالاتر برود.

و هر نسلی شاهد «اوه، تو که اصلا شبیه یهودها نشدی» بوده است.

و البته واقعیت دارد که ما به اندازه‌ی رنگین‌پوستان مورد تبعیض نبوده‌ایم.

و البته که با تبعیض جامع و منظم و تعقیب و آزار علنی که بسیاری از مردم تا همین امروز در آمریکا تجربه کرده‌اند، مقایسه نمی‌کنم.

و البته واقعیت دارد که از امتیازات گسترده‌ای در کاخ سفید برخورداریم… یعنی تا زمانی که مردم کشف کنند ما یهودی هستیم و واقعیت در تکانی ناگهانی توی سرمان بخورد – مثلا با شوخی در این باره که احتمالا چقدر ما پولداریم، یا این که حتما «یهودی اصل» نیستیم چون دماغ گنده یا موهای سیاه یا شاخ یا هر زهرمار دیگری نداریم و یا بگویند «راسته که خون مسیحی‌ها را می‌خورید؟».

و اگرچه در کلان‌شهرها مانند لس آنجلس یا نیویورک کمتر به چشم می‌خورد، در یک روز کسل ماه ژوئن، به یکی از شهرستان‌ها سری بزنید، خواهید دید. واقعیت دارد.

خودم می‌دانم که مورد تعقیب و آزار علنی نبوده‌ام. هیچ وقت دستگیر نشده‌ام و یا به خاطر یهودی بودن کتک نخورده‌ام. پلیس به خاطر این یهودی‌ام جلو من را نگرفته است. از یک بقالی که بیرون بیایم به خاطر یهودی بودن، به من شلیک نمی‌کنند.

می‌دانم که مورد تبعیض علنی نبوده‌ام – برای استخدام یا تحصیل یا عضویت در سازمان‌ها، من را رد نکرده‌اند، اگر چه مادر و مادر بزرگ‌ام را رد کرده‌اند.

می‌دانم که به من سخت نگذشته است.

به دنبال همدردی و آغوش باز و قبول خاطر هم نیستم، و صریح بگویم من با رنگین‌پوست‌ها «همذات پنداری» نمی‌کنم و هرگز خود را با مردمی که تا همین امروز هر روز با خشونت و رنج رو در رویند، مقایسه نمی‌کنم.

اما سفید نیستم.

یک یهودی‌ام با پوست روشن.

و اگر بخواهید تجربه‌ی خانواده‌ی من به عنوان ناسفیدهایی که از سوی سفیدها با آنها به عنوان ناسفید رفتار می‌شد را انکار کنید، اگر تبعیض و تعقیب و آزاری که مردم من در آمریکا در طول سال‌ها تجربه کرده‌اند را انکار کنید، گاه به جامع و گاه منفرد، اما همه واقعی و فراگیر، در واقع تاریخچه‌ی تجربیات ما یهودیان در آمریکا را حذف کرده‌اید و این کار نام‌اش یهودی‌ستیزی است.

اگر آزمایش‌ دی.ان.ای. تباری داده باشید و یهودی اروپای شرقی باشید، نتیجه‌ی آزمایش شما «یهودی اشکنازی» درخواهد آمد، نه یهودی اروپای شرقی.

عن الكاتب
سارا توتل-سینگر مسئول و دبیر انتشارات تایمز اسرائیل در شبکه های اجتماعی است که با دو فرزند خود در روستایی اسرائیل در دامنه‌ی دشت زندگی می‌کند. سارا به عکاسی، و بالا رفتن از سقف خانه‌ها علاقمند است. به زودی برای یک سال به اورشلیم خواهد رفت تا در بخش شهر قدیم، سه ماه زندگی کند: سمت یهودی‌ها، سمت مسیحی‌ها، سمت ارمنی‌ها، و سمت مسلمان‌ها.
تعليقات