چرا حاضرم با ترامپ در سالن بمانم؟

آقای ترامپ عزیز

من خاخام کنیسهه ای در اورنج جنوبی، نیوجرسی ام. ما جمعیتی متنوع ایم که نقطه اشتراک ما در آن است که می خواهیم جهان بهتری بسازیم. با تکیه به آداب یهودی، همه ما به برابری ذاتی و حرمت انسانی همه مردم معتقدیم. ما فعالانه در بازسازی جهان، که ما به آن می گوییم «تیکوم اولام»، شرکت داریم، و یقین داریم که هر یک از ما می تواند برای درست کردن خرابی های اطراف ما قدمی بردارد، برای سرکوب شدگان عدالت بیاورد، اسیری را آزاد کند، و جهان پراکنده را دوباره مجموع سازد.

من در کنفرانس سالانه «آیپک» در واشنگتن شرکت خواهم داشت. اجازه بدهید اول این را بگویم که تصمیم دارم زمانی که شما سخنرانی می کنید، در سالن بمانم. به عنوان اعتراض، و بایکوت سخنرانی شما، بپا نخواسته و سالن را ترک نخواهم کرد. برچسب هایی که به عنوان اعتراض به حضور و سخنرانی شما در آیپک دست به دست می گردد را به سینه نخواهم زد و دست به دست نخواهم داد. اینها اما به این خاطر نیست که من بعضی از آنچه در سخنرانی های کمپین های نامزدی ریاست جمهوری به عنوان کاندید جمهوریخواه گفته اید، مخالف نیستم. در واقع، حقیقت به جز این است. بعضی از گفته های شما در مورد مکزیکی ها و مسلمانان، نه تنها تفرقه افکنی می کند و خلاف آموزه های یهود است، بلکه نگرانی هایی را نیز در مورد احتمال عمل شما به این نکات، اگر به ریاست جمهوری انتخاب شوید، برمی انگیزد. موضع شما در این خصوص که شکنجه راهی مناسب برای رودررویی با دشمنان است، با ارزش های آمریکایی، و یهودی، مغایر است. گفته های شما در کمپین های خود در باره بکارگیری خشونت در برخورد با تظاهرکنندگان، نگران کننده است و به نظر می آید که شما نه تنها خشونت را نفی نمی کنید بلکه این شیوه را تشویق نیز می کنید.

خیر آقای ترامپ، من به سخنرانی شما اعتراض نخواهم کرد و این سخنرانی را بایکوت نخواهم کرد، به دو دلیل. دلیل اول، که از سنت های عمیقا تثبیت شده یهودی است، این است که دو جانب یک مخاصمه می بایست به گفتگو و مذاکره متمدنانه با یکدیگر ادامه بدهند. دو تا از حکمای فرزانه یهودی، «هیلل» و «شامای» در تمام مسائل حقوقی و اجتماعی یهودیت دارای اختلاف نظر بودند. اما احترام هم را نگه می داشتند و به نقطه نظرات هم گوش می دادند. اگر قرار بر این است که مشکلاتی که جامعه و جهان اکنون با آن رویارویند را حل کنیم، می بایست آمادگی گوش کردن به همدیگر را داشته باشیم. اگر کسانی که با شدت با هم اختلاف نظر دارند، به دقت به هم گوش فرادهند، اختلاف میان آنها احتمال حل شدن دارد. اگر از شما روی بگردانم و از گوش دادن به شما خودداری کنم چیزی به دست نخواهم آورد.

دلیل دوم، و با اهمیت تر برای بایکوت نکردن سخنرانی شما در کنفرانس این است که هدف آیپک، پیشبردن روابط ایالات متحده و اسرائیل، و تقویت دولت اسرائيل است. آیپک از سخنرانان سیاسی دعوت می کند تا پیام آنها بدون سانسورهای معطوف به عقاید و دیدگاه های سیاسی ایشان، به گوش برسد. این بسیار منطقی است، زیرا کسانی که در کنفرانس آیپک شرکت می کنند می خواهند به سخنرانان گوناگون، بدون سانسور گوش دهند و خود در باره عقاید و شخصیت ایشان قضاوت کنند.

آنچه اهمیت دارد این است که آیپک خواهان ساختن بدنه ای متحد است که نیازهای امنیتی اسرائيل را درک می کند و از اسرائيل حمایت می کند. و نامزد پیشتاز حزب جمهوریخواه برای ریاست جمهوری ایالات متحده قطعا می بایست کسی باشد که به خوبی بتواند از چنین مقامی رابطه میان ایالات متحده و اسرائيل را شکل دهد. من سخنرانی شما را بایکوت نمی کنم دقیقا به این خاطر که می خواهم بدانم آیا شما مواضع خود در ایجاد و مدیریت پیوند با اسرائيل را با جزئیات معین توضیح خواهید یا نه. می خواهم بدانم آیا شما نیازهای امنیتی اسرائيل را درک می کنید یا نه، و چگونه اگر دولت یهودی به خطر بیفتند، چه برنامه ای برای حفاظت از آن دارید. خوشحالم که می شنوم در رژه بزرگداشت اسرائيل در خیابان پنجم شرکت کرده اید. خوشحالم که دختر و داماد شما یهودی اند. اما به گمان من اینها به تنهایی به معنای پیشینه محکم حمایت از اسرائيل نیست. شما گفته اید که هدفمند بودن،‌ در مذاکرات میان اسرائيل و تشکیلات خودگردان اسرائيل از اهمیت زیادی برخوردار است. اما من می خواهم بدانم که آیا شما به خطرهایی که متوجه موجودیت اسرائيل، از سوی دشمنانی که کشور را محاصره کرده اند موجود است، واقفید؟ آیپک به استحکام شراکت میان ایالات متحده و اسرائيل متعهد است، و دوشنبه شب، نه تنها امیدوارم که بشنوم شما نیز همین تعهد را دارید، بلکه مایلم بدانم دقیقا چه برنامه ای برای حمایت از اسرائيل دارید.

آقای ترامپ، من نگران گفتمان تفرقه انداز و حتی نژادپرستانه ای هستم که از ویژگی های کمپین ریاست جمهوری شده است. شک ندارم که ما در موارد متعددی توافق نداریم. اما امکان این هست که شما پرزیدنت ایالات متحده، و پرزیدنت من بشوید. ممکن کسی بشوید که بیشترین نفوذ را بر روابط ایالات متحده و اسرائیل دارد و حد و مرزهای حمایت آمریکا از اسرائيل را تعیین می کند. بنا بر همین، دوشنبه شب، من سخنرانی شما را بایکوت نمی کنم. نه، من آنجا خواهم بود، با دقت به هر کلمه گوش خواهم داد و امیدوارم خواهم بود تا برنامه ای روشن و منطقی و با جزئیات از نقطه نظرات شما در باره اسرائيل بشنوم. کشور اسرائيل، که محبوب من است، شاید به جایی برسد که ناچار روی شما حساب کند.

عن الكاتب
خاخام «مارک کوپر» در لس آنجلس بزرگ شد و بیش از سی سال است که خاخام جماعت است و در کنیسه «تاتیک» ماساچوست، «آبردین» نیوجرسی،‌ و ساوت اورنج نیوجرسی فعال است. وی ۱۷ سال خاخام کنیسه «اوهب شالوم» بوده است. خاخام کوپر همچنین در نیوجرسی و نیویورک مراسم ختنه را بجا می آورد. وی و همسرش پنج پسر دارند.
تعليقات