گزارش سازمان ملل پیرامون تونل های تهاجمی از مرز لبنان، بیش از آن که افشا کند، مخفی می کند

گزارش ماه مارس دبیرکل سازمان ملل ثابت می کند علیرغم حضور گسترده نیروهای موقت سازمان ملل متحد در لبنان، کنترل اطلاعات در دست حزب الله است.

در ماه مارس گزارش دوره ای دبیرکل سازمان ملل پیرامون اجرا قطعنامه ۱۷۰۱ از آخر اکتبر ۲۰۱۸ تا نیمه اول فوریه ۲۰۱۹ انتشار یافت. مورد اول این گزارش، تونل های حزب الله بود، که در فاصله ۴ دسامبر ۲۰۱۸ تا ۱۳ ژانویه ۲۰۱۹ طی عملیات سپر شمالی از سوی نیروی دفاعی اسرائیل افشا و منهدم شدند.

دبیرکل متن را چنین به پایان می برد که «عدم رعایت قطعنامه ۱۷۰۱ خطر تشنج و احتمال درگیری را افزایش می دهد»،‌ و او «به شدت نگران وجود تونل در امتداد خط آبی، در نقض قطعنامه ۱۷۰۱» است، و او «نیروهای مسلح لبنان را ترغیب می نماید که به تجسس های کامل ضروری در رابطه با تونل ها، در سمت لبنان، اقدام کنند و اطمینان یابند که [تونل ها] از این پس موجب تهدیدی امنیتی نخواهند بود».

در این گزارش، نه تنها مسؤولیت نقض این موارد به صراحت بر دوش دولت لبنان نهاده شده، بلکه همچنین جنبه هایی آشنا از واقعیات جدی امنیتی در ناحیه عملیاتی نیروهای موقت سازمان ملل متحد در لبنان (یو ان آی اف آی ال)، از جمله طرز کار عناصر مسلح گوناگون لبنانی و محدودیت هایی که به این ترتیب بر فعالیت نیروهای موقت وارد می شود، نیز افشا می شود.

بنا بر این گزارش، نیروی دفاعی اسرائیل اکتشاف شش تونل را اعلام کرده است. نیروهای موقت سازمان ملل متحد در لبنان وجود پنج تونل در جنوب خط آبی را تایید کردند، و بر آن شدند که دو تا از این تونل ها (نزدیک متولا و زاریت) به واقع از خط آبی تجاوز کرده اند.

دلیل این عدم تطابق، موانع و «ضعف امکانات مشاهده در داخل تونل» بوده، و نیروهای موقت سازمان ملل متحد قادر به تأیید یافته های نیروی دفاعی پیرامون شش تونل داخل قلمرو اسرائیل نبوده اند.

در لبنان، نیروهای موقت سازمان ملل متحد با مشکلاتی بیشتر از عدم امکان مشاهده روبرو بوده اند: در ۲۴ دسامبر ۲۰۱۸، نیروی دفاعی سیمان مایع به داخل تونل های متولا، جنوب کفر کیلا، ریخت. دو روز بعد از آن، ناظران سازمان ملل مشاهده کردند که از مرغداری (که قبلا کارخانه سیمان بوده) روستا، حدود یکصد متر شمال خط آبی، سیمان جاری شده است.

یک گشت نیروهای موقت سازمان ملل کوشید به این محل وارد شود، اما از سوی شمار بیش از ده کنشگر «با لباس شخصی»، چندین خودرو، و نیز افسران پلیس و خودروهای پلیس، اجازه ورود نیافته است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://blogs.timesofisrael.com/on-attack-tunnels-from-lebanon-a-un-report-hides-more-than-it-reveals/

عن الكاتب
کلنل اصاف اوریون، از پژوهشگران ارشد موسسه پژوهشی اسرائیلی آی ان اس اس و رئیس برنامه بایکوت و مشروعیت زدایی است و مدیریت برنامه چین را به عهده دارد.
تعليقات