۲۰ سال پس از لبنان، آموزهٔ کلیدی، توان تطبیق است

از زبان رئیس ستاد نیروهای دفاعی اسرائیل: ۲۰ سال پس از خروج از لبنان، اکنون کاملا آماده ایم با دشمنانمان که بدل به «دشمنان تروریست» شده اند، بجنگیم.

نسل فرماندهانی که من و دیگر اعضای ستاد مشترک به آن تعلق دارد، عمر خود را در بیابان ها و کمینگاه های حوزه امنیتی لبنان بسر برده است. این آن زمانی بود که زندگی شخصی و حرفه ای ما را شکل بخشید، زمانی که برخلاف آنچه معروف است، شاهد شمار اندکی موفقیت، در کنار شکست ها و جان باختن سربازان و فرماندهان بود. خاطره، باری نیست که به تنهایی بدوش می کشیم، بلکه در عرصه حرفه ایهم یک ضرورت بشمار می رود. سالهای جنگ لبنان درسی است که می بایست تمام و کمال از آن بیاموزیم.

یکی از دروس اصلی آن زمان، توانای تشخیص و تحلیل موقعیت است؛ تحلیل الگوی فعالیت های دشمن، و پاسخ مناسب عملیاتی است. با گذشت سالها، دشمنی که در لبنان ساکن است بتدریج خود را تقویت کرده و شیوه های جنگی گوریلا را آموخت. سالها طول کشید تا نیروهای دفاعی اسرائیل این را تشخیص دهد و اذعان کند. همچنین زمان زیادی گذشت تا به اهمیت موشک ها و راکت ها پی ببرد و از لحاظ فناوری و عملیاتی در رویکردهای خود به این موضوع اهمیت لازم را بدهد.

در سطح عملیاتی، نیاز به انتقاد از خود، و واکاوی هایی که شاید به آموزه های موثر در ارتش و شیوه های عملیاتی منتهی شود، آموزه ای اساسی است. توانایی تشخیص واقعیت متحول و بکارگیری رویکرد متناسب، می بایست شیوه ای از زندگی باشد.

نیروهای دفاعی اسرائیل در طول سالها در حال تطبیق خود بوده است و «تنوفا» [تکانه]، طرح چندین-ساله ای که آموزه تطبیق را در برنامه خود نهادینه کرده، هدف خود را جهشی چشمگیر در راستای توانایی های تهاجمی ارتش نهاده است. این طرح بدنبال تحلیل های جامع و انتقادی از موقعیت دشمن در تمام بخش ها، و تعریف بخش اعظم آنها بعنوان «ارتش های تروریست»، دارای مقادیر معتنابهی موشک و راکت تنظیم شده، و پاسخی موثر بدست می دهد که شامل بکارگیری روش ها و تسلیحات گوناگون، تقویت هماهنگی میان شاخه های گوناگون نظامی، آموزش فرماندهان و کشت بذری از اخلاق و ارزش ها است. فناوری پیشرفته و مدرنیزاسیون نیز توانایی های تهاجمی نیروهای دفاعی اسرائیل را ارتقای چشمگیر خواهد داد.

نیروهای دفاعی اسرائیل امروز برای هر سناریویی آماده است، و زمان آن که برسد اقتدار خود را در هر کجا که دشمن مستقر است، با تمرکز بر نواحی شهری، عرضه خواهد کرد.

ما همچنان به نظارت بر تهدیدهای متغیر ادامه خواهیم داد؛ ما به تحول و ارتقای توانایی ها و تسحلیت خود ادامه خواهیم داد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://blogs.timesofisrael.com/20-years-after-lebanon-the-lesson-is-to-adapt

عن الكاتب
سرلشگر آویو کوخاوی رئیس ستاد مشترک نیروهای دفاعی اسرائیل است و در ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ به این مقام منصوب شده است.
تعليقات