حاویوا نر-داوید

حاویوا نر-داوید

عن الكاتب
دکتر «حاویوا نر-داوید» خاخام و نویسنده است. مدیر خاخامی «اشمایا: میلکوه‌ای برای روان، تن، و روح»، در کیبوتص «هاناتون». آخرین مجموعه‌ی خاطرات وی، صدای خاناه: یک خاخام با جنسیت، فرمان الهی‌، آیین زنانه‌ی شیرینی‌پزی، شست‌وشوی تن، و روشن‌گری، تابستان امسال از سوی نشر بن یهودا منتشر شد. مجموعه‌ی خاطرات اول اش، زندگی در حاشیه‌: سفری فمینیستی به سوی آیین خاخامی یهودیت که نامزد جایزه‌ی شورای ملی کتاب یهودی بود نیز در همزمان از سوی همان ناشر بازچاپ شد. وی با همسر و هفت فرزندش در کیبوتص هاناتون زندگی می‌کند.