ماریانه نواک

ماریانه نواک

عن الكاتب
«ماریانه نواک» به همراه همسرش، ساکن «اسکوکی»، ایلینوز آمریکا است. از آموزشگران آموزش بزرگسالان «ملتون» و یکی از «گبیت»‌های گروه زنان «تفیلای اسکوکی» است. ماریانه همچنین از آموزش‌گران «بار میتزوا» است. وی همچنین دانشجوی سال دوم «یشیوای ماهارات» است.